O niektórych aspektach polsko-rosyjskiego dialogu międzykulturowego: „rossica” w strategicznej pozycji tekstu gazetowego
PDF

Jak cytować

Sarnowski, M. (2018). O niektórych aspektach polsko-rosyjskiego dialogu międzykulturowego: „rossica” w strategicznej pozycji tekstu gazetowego. Studia Rossica Posnaniensia, (35), 249–258. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13447

Abstrakt

In this article the Russian words and phrases playing the role of Polish newspaper headlines are discussed. They are considered here from the point of view of their typology and grammatical correctness.
PDF