Motywy kulturowe w polskim przekładzie „Dokąd płyniemy?” B. Akunina
PDF

Słowa kluczowe

translation
Boris Akunin
cultural-backgrounds elements
cultural connotation

Jak cytować

Jóźwiak, J. (2018). Motywy kulturowe w polskim przekładzie „Dokąd płyniemy?” B. Akunina. Studia Rossica Posnaniensia, (43), 113–122. https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.7

Abstrakt

The aim of the paper is to present the results of translators’ individual choices in the process of conveying cultural-background elements to the target culture. The source material were taken from novel Where shall we go? by Boris Akunin and its translation into Polish. The possibility of transferring specific values such as cultural connotation is discussed in the context of potential readers’ reactions.
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.7
PDF

Bibliografia

Акунин Б. 2016. Куда ж нам плыть?, [в:] Его же. Планета вода, Москва: „Захаров”.

Akunin B. 2016. Dokąd płyniemy?, [в:] Tegoż. Planeta woda. Przeł. A. Okuniewska-Stronka, Warszawa: Świat Książki.

Казакова Т. 2006. Художественный перевод: в поисках истины, Санкт-Петербург: Издательство СпбГУ.

Телия В. Н. 1996. Русская фразеология, Москва: Школа „Языки русской культуры”.

Chlebda W. 1998, Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania, [в:] Język a kultura. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, t. 12, Wrocław:

Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, c. 31–41.

Lewicki R. 1986. Przekład wobec zjawisk podstandardowych. Na materiale polskich przekładów współczesnej prozy rosyjskiej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Lewicki R. 2000. Obcość w odbiorze przekładu, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Urbanek D. 2004. Pęknięte lustro. Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej, Warszawa: Wydawnictwo Trio, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojtasiewicz O. 1996. Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.