Nr 43 (2018)
Pełny numer
PDF

Articles

Paulina Bortnowska
17-26
„W pozytywnym” i „w negatywnym sensie” — o jednym ze sposobów werbalizacji aktu oceny
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.1
PDF
Лилия Быкова
27-36
Nadużywana forma „jakby” — wtręt językowy czy też wyraz pełnowartościowy?
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.2
PDF PDF (Русский)
Zofia Czapiga
37-44
„Безмерно счастлив”. O adwerbialnych wykładnikach wysokiego stopnia intensywności emocji w języku rosyjskim i polskim
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.3
PDF
Yury Fedorushkov
45-62
Zwroty czasownikowo-rzeczownikowe o tematyce futbolowej w słowniku rosyjsko-polskim/polsko-rosyjskim
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.4
PDF
Ольга Фролова
63-76
Socjologiczny aspekt nominacji — konotacje i wartościowanie.
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.5
PDF
Bożena Hrynkiewicz-Adamskich
77-112
Precjoza Rurykowiczów z perspektywy źródeł pisanych (elementy odzieży)
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.6
PDF
Jolanta Jóźwiak
113-122
Motywy kulturowe w polskim przekładzie „Dokąd płyniemy?” B. Akunina
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.7
PDF
Vladimir Klimonov
123-142
Tendencje w zakresie optymalizacji systemu paradygmatów aspektowych w języku rosyjskim
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.8
PDF
Tetiana Kosmeda
143-154
Filozofia badań lingwistycznych Jerzego Kaliszana i jego wkład w rozwój rusycystyki polskiej (na materiale prac monograficznych uczonego)
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.9
PDF
Katarzyna Kubecka
155-166
Złożenia w rosyjskim slangu młodzieżowym
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.10
PDF
Katarzyna Kuligowska
167-180
Owady w polskim i rosyjskim językowym obrazie świata
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.11
PDF
Olga Makarowska
181-192
Gatunki memetycznego dyskursu internetowego —„IQkartka / atkrytka”
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.12
PDF
Łukasz Małecki
193-202
„Fejk”— współczesne oblicze medialnego kłamstwa
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.13
PDF
Władimir Miakiszew
203-212
Aspekty słowotwórcze pseudoetymologicznej gry językowej
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.14
PDF
Jolanta Miturska-Bojanowska
213-224
Modyfikacje paremii „Na złodzieju czapka gore / На воре [и] шапка горит” w polskich i rosyjskojęzycznych mediach elektronicznych
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.15
PDF
Andrzej Narloch
225-236
Semantyczna nieokreśloność nazw kolorów w języku polskim i rosyjskim (na podstawie danych leksykograficznych)
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.16
PDF
Геннадий Николаев, Наталия Николаева
237-244
Rosyjskie złożenia: aspekt historyczny
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.17
PDF
Tadeusz Pacholczyk
245-256
Interdyscyplinarność, wielokulturowość, lingwokulturologia a komunikacja w języku obcym
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.18
PDF
Stanisław Puppel
257-268
Regionalizm jako wielopłaszczyznowa forma podtrzymywania kultury lokalnej i języka: uwagi do lektury „Nowego bedekera kaszubskiego” Tadeusza Bolduana
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.19
PDF
Eugeniusz Rajnik
269-278
Rzeczowniki homograficzne w języku duńskim − analiza morfologiczna i semantyczna
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.20
PDF
Barbara Rodziewicz
279-288
Kulinaria w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców (aspekt aksjolingwistyczny)
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.21
PDF
Andrzej Sitarski
289-295
Prezentacja frazeologiczna pola konceptualnego „Память’” / „Pamięć” w języku rosyjskim i polskim
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.22
PDF (Русский)
Антонина Щербак
297-304
Homonimy urbanonimiczne w rosyjskim języku mówionym
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.23
PDF
Zofia Szwed
305-314
Pisownia afrykat „c” i „č” w Ewangeliarzu Tip-7 ze zbioru Rosyjskiego Państwowego Archiwum Akt Dawnych f. 381, nr 7
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.24
PDF
Jarosław Wierzbiński
315-326
Iluzja obcojęzycznych wypowiedzi w strukturze tekstów Michaiła Zoszczenki
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.25
PDF
Katarzyna Wojan
327-340
Homonimika rosyjska jako przedmiot zainteresowania polskich leksykologów i leksykografów. Na marginesie najnowszych prac Jerzego Kaliszana
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.26
PDF
Władysław Woźniewicz
341-354
Determinanty defektywnego międzyosobowego komunikowania się w relacjach polsko-rosyjskich
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.27
PDF