Словосложения в русском молодежном сленге

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Katarzyna Kubecka

Аннотация

The article is devoted to compounds in Russian youth slang. The author proves that young people treat compounds as a basis for creative modifications and play with words by combining various parts of speech, different styles, languages in one in order to create humorous formations.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Выпуск
Раздел
Articles

##journal.references##

  1. Blicharski M. 1973. Złożenia rzeczownikowe współczesnego języka rosyjskiego, Opole: WSP.
  2. Blicharski M. 1977. Złożenia imienne w języku rosyjskim i polskim. Studium konfrontatywne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  3. Grabias S. 2001. Język w zachowaniach społecznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  4. Hrynkiewicz - Adamskich B. 2005. Rosyjsko-polski słownik innowacji leksykalnych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  5. Kaliszan J. 1995. Kompresja strukturalna w nowym słownictwie rosyjskim, „Studia Rossica Posnaniensia”, nr XXVI, s. 167–172.
  6. Никитина Т. Г. 2009. Молодежный сленг. Tолковый словарь: около 20 000 слов и фразеологизмов, Москва: АСТ, Астрель.