Złożenia w rosyjskim slangu młodzieżowym

Main Article Content

Katarzyna Kubecka

Abstrakt

The article is devoted to compounds in Russian youth slang. The author proves that young people treat compounds as a basis for creative modifications and play with words by combining various parts of speech, different styles, languages in one in order to create humorous formations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kubecka, K. (1). Złożenia w rosyjskim slangu młodzieżowym. Studia Rossica Posnaniensia, (43), 155-166. https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.10
Dział
Articles

Bibliografia

  1. Blicharski M. 1973. Złożenia rzeczownikowe współczesnego języka rosyjskiego, Opole: WSP.
  2. Blicharski M. 1977. Złożenia imienne w języku rosyjskim i polskim. Studium konfrontatywne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  3. Grabias S. 2001. Język w zachowaniach społecznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  4. Hrynkiewicz - Adamskich B. 2005. Rosyjsko-polski słownik innowacji leksykalnych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  5. Kaliszan J. 1995. Kompresja strukturalna w nowym słownictwie rosyjskim, „Studia Rossica Posnaniensia”, nr XXVI, s. 167–172.
  6. Никитина Т. Г. 2009. Молодежный сленг. Tолковый словарь: около 20 000 слов и фразеологизмов, Москва: АСТ, Астрель.