Semantyczna nieokreśloność nazw kolorów w języku polskim i rosyjskim (na podstawie danych leksykograficznych)

Main Article Content

Andrzej Narloch

Abstrakt

Color lexis constitutes a complex semantic network of meanings, which sometimes makes it difficult to determine the characteristic feature of a given color name. This article analyzes the semantic ambiguity of color lexis in the Polish and Russian languages. Color ambiguity, as shown by the analysis, is related to the specificity of the color pattern, the lack of stability of the color pattern or its multicolour quality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Narloch, A. (1). Semantyczna nieokreśloność nazw kolorów w języku polskim i rosyjskim (na podstawie danych leksykograficznych). Studia Rossica Posnaniensia, (43), 225-236. https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.16
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Большой толковый словарь русского языка. 1998. Ред. С. А. Кузнецов, Санкт-Петербург: Изд-во Норинт.
 2. Ефремова Т. Ф. 2000. Новый словарь русского языка, толково-словообразовательный, т. 1–2, Москва: Изд-во Русский язык.
 3. Marusova O., Ягодный цвет—будь яркой этой весной!, [в:] электронный ресурс: http://mod.by/trands/fashion/that_tsvet/yagodnyy-tsvet-bud-yarkoy-etoy-vesnoy (31.08.2017).
 4. Национальный корпус русского языка, [в:] электронный ресурс: http://www.ruscorpora.ru/ (26.09.2017).
 5. Словарь русского языка: в 4-х томах. 1981–1984. Ред. А. П. Евгеньева, Москва: Изд-во Русский язык.
 6. Современный толковый словарь русского языка. 2003. Ред. С. А. Кузнецов, Санкт-Петербург: Изд-во Норинт.
 7. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 1997. Толковый словарь русского языка, Москва: Изд-во Азбуковник.
 8. Фрумкина Р. М. 1984. Цвет, смысл, сходство. Аспекты лингвистического анализа, Москва: Изд-во Наука.
 9. Харченко В. К. 2009. Словарь цвета, Москва: Изд-во Литературного института им. А. М. Горького.
 10. Bjelajeva I. 2000. Niepodstawowe nazwy barwy zielonej w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim, [в:] Studia z semantyki porównawczej, nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne. Red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, cz. I, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 11. Bjelajeva I. 2005. Niepodstawowe nazwy barw w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. Mały słownik języka polskiego. 1995. Red. E. Sobol, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Miejski słownik slangu i mowy potocznej, [в:] электронный ресурс: http://www.miejski.pl (25.08.2017).
 14. Petruničeva V. 2000. Paleta barw w języku rosyjskim (o przymiotnikowych nazwach barw), [в:] Studia z semantyki porównawczej: nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne. Red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, cz. I, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 1994–2005. Red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
 16. Słownik języka polskiego. 1958–1969. Red. W. Doroszewski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Słownik języka polskiego. 1978. Red. M. Szymczak, t. 1–3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. 2005. Red. J. Bralczyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Słownik współczesnego języka polskiego. 1999. Red. B. Dunaj, Warszawa: Wydaw. Wilga.
 20. Trzy kolory: niebieski, [в:] электронный ресурс: http://www.newsweek.pl/polska/trzykolory-niebieski,2101,1,1.html (31.08.2017).
 21. Uniwersalny słownik języka polskiego. 2006. Red. S. Dubisz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.