Kulinaria w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców (aspekt aksjolingwistyczny)
PDF

Słowa kluczowe

values
associative experiment
food
language awareness

Jak cytować

Rodziewicz, B. (2018). Kulinaria w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców (aspekt aksjolingwistyczny). Studia Rossica Posnaniensia, (43), 279–288. https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.21

Abstrakt

The article is an attempt at establishing a way of understanding the term Food in the systems of values in the language awareness of Poles, Russians and Germans. The author analyses the results of a Free Word Association Test.
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.21
PDF

Bibliografia

Aktualizacje Encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa „Gutenberga”. 1997. Red. A. Grzegorczyk, t. 4: Kultura-sztuka, Poznań, s. 319.

Anusiewicz J. 1995. Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Barthes R. 2008. Czytanie Brillat-Savarina, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. A. Chałupnik, J. Jaworska i in., wstęp i redakcja M. Szpakowska,

Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 72–80.

Bartmiński J. 2006. Językowe podstawy obrazu świata, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bauman Z. 2008. Ponowoczesne przygody ciała, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. A. Chałupnik, J. Jaworska i in., wstęp i redakcja M. Szpakowska,

Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 95–102.

Ciastoń A. 2014. Kucharz na szklanym ekranie, czyli o różnorodnych obliczach programów kulinarnych,

[w:] W garnku kultury. Rozważania nad jedzeniem w przestrzeni społeczno-kulturowej. Red. A. Drzał-Sierocka, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 161–176.

Herzfeld M. 2004. Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie. Przekład M. M. Piechaczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jędrzejko E. 2007. O polskiej kulturze kulinarno-biesiadnej z perspektywy etnoparemiologii, [w:] Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol. Red. K. Łeńska-Bąk, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 13–33.

Kurcz I. 1967. Polskie normy powszechności skojarzeń swobodnych na 100 słów z list Kent-Rosanoffa, „Studia Psychologiczne”, nr (8), s. 122–127.

Kurcz I. 1976. Psycholingwistyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pietrzyk I. 2006. Lingwokulturologiczna koncepcja świadomości językowej, [w:] Славянские языки в свете культуры. Pед. М. А. Алексеенко, Москва–Щецин–Грайфсвальд: OOO „A Темп”, s. 99–108.

Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. 1993. Red. J. Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo POwWJE — Pojęcie Ojczyzny we Współczesnych Językach Europejskich.

Porayski-Pomsta J. 1999. Komunikacja językowa, [w:] Nauka o języku dla polonistów. Red. S. Dubisz, Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, s. 70–71.

Rodziewicz B. 2014. Wartości. Polacy — Rosjanie — Niemcy, Szczecin: Volumina.pl.

Szacki J. 2002. Historia myśli socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Thumb A., Marbe K. 1901. Experimentelle Untersuchungen über die psychologischen Grundlagen der sprachlichen Analogiebildung, Leipzig: W. Engelmann.

Weimann N. 2012. W stronę demedykalizacji. Well-being i slow movement jako alternatywa dla biomedycznego modelu zapobiegania chorobie, [w:] W zdrowiu i w chorobie... Z badań

antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych. Red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznań: Wydawnictwo Biblioteka Telgte.

Wierzbicka A. 2007. Słowa klucze. Różne języki — różne kultury. Przekład I. Duraj-Noosielska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Горошко Е. И. 2001. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента, Москва–Харьков: Изд. группа „РА-Каравелла”.

Тарасов Е. Ф. 2000. Актуальные проблемы анализа языкового сознания, [w:] Языковое сознание и образ мира. Pед. Н. В. Уфимцева, Москва: Институт языкознания РАН,

s. 24–32.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.