„Co było nie wróci?” – czyli Bułata Okudżawy nostalgiczne powroty do Rosji dekabrystów
PDF

Słowa kluczowe

Okudzhava
nostalgia
Decembrists
historical prose

Jak cytować

Sucharski, T. (2019). „Co było nie wróci?” – czyli Bułata Okudżawy nostalgiczne powroty do Rosji dekabrystów. Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 5–16. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.1

Abstrakt

In the presented text I undertake the reflection on the forms of expressions of nostalgia in Bulat Okudzhava’s historical prose. His novel takes place in the first half of the nineteenth century, the times associated with the movement of the Decembrists. The writer really appreciated the Decembrists, but showed their era objectively or even critically because he saw the analogy between the past and his present.

https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.1
PDF

Bibliografia

Okudżawa B. 1971. Nieszczęsny Awrosimow. Powieść, przeł. W. Dąbrowski, Warszawa: PIW.

Okudżawa B. 1981. Wędrówki dyletantów. Z zapisków porucznika rezerwy Amirana Amiłachwariego, przeł. W. Dąbrowski, Warszawa: PIW.

Okudżawa B. 1986. Mersi, czyli przypadki Szypowa. Wodewil z myszką, zdarzenie prawdziwe, przeł. W. Dąbrowski, Warszawa: PIW.

Okudżawa B. 1992a. Pieśni, ballady, wiersze. Стихи и песни, wybór, posłowie i redakcja A. Mandalian, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Okudżawa B. 1992b. Spotkanie z Bonapartem, przeł. W. Gajewski, Warszawa: Książka i Wiedza.

Окуджава Б. 1999. Стихи. Рассказы. Повести, Екатеринбург: У-Фактория.

Bugajski L. 1983. Powieściowe ballady Okudżawy, „Życie Literackie”, nr 45.

Dekabryści. 1957. Przeł. S. Borska, oprac. i wstęp H. Batowski, Wrocław–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (BN II 106).

Heller M. 2002. Historia Imperium Rosyjskiego, przeł. E. Melech i T. Kaczmarek, Warszawa: Książka i Wiedza.

Krzyk. Z Bułatem Okudżawą rozmawia Anna Żebrowska. 1983. „Polityka”, nr 41.

Ojcewicz G. 1984. Cztery miary. (Refleksje o trzech powieściach historycznych B. Okudżawy), „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia rosyjska”, z. 13.

Okudżawa. Rozmowa redakcyjna z udziałem: Agnieszki Osieckiej, Ziemowita Fedeckiego, Floriana Nieuważnego i Andrzeja Ziembickiego. 1981. „Nowe Książki”, nr 17.

Podgórzec Z. 1973. Historia jako temat literacki. Rozmowa z B. Okudżawą, „Tygodnik Powszechny”, nr 12.

Polak A. 2006. Proza historyczna Bułata Okudżawy. Z problemów gatunku i intertekstualności, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wojciechowski J. 1982. Thank you, czyli marzenia Okudżawy, „Miesięcznik Literacki”, nr 7.