Tom 44 Nr 1 (2019)
Pełny numer
PDF

Articles

Tadeusz Sucharski
5-16
„Co było nie wróci?” – czyli Bułata Okudżawy nostalgiczne powroty do Rosji dekabrystów
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.1
PDF
Agnieszka Lenart
17-24
Rosja – „pierwsza miłość i więzienie”. Konfrontacja z przeszłością w „Dziennikach” Igora Gubermana
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.2
PDF
Nel Bielniak
25-34
„Nostalgia” i inne opowiadania Nadieżdy Teffi, czyli Rosjanie w Paryżu lat 20. XX wieku
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.3
PDF
Marcin Ziomek
35-40
Przeciwko nostalgii… Koncepcja pamięci we wspomnieniach Fiodora Stiepuna „Бывшее и несбывшееся”
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.4
PDF
Beata Pawletko
41-52
Traumatyczna tęsknota za przeszłością (na materiale prozy Olgi Bergholc)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.5
PDF
Ludmiła Szewczenko
53-62
Ностальгия в системе базовых оппозиций „добро” и „зло” в автодокументальных произведениях Людмилы Улицкой „Детство 45–53: а завтра будет счастье” и Светланы Алексиевич „Время секонд хэнд”
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.6
PDF
Роман Войтехович
63-72
Борьба с ностальгией как поэтический прием в поздней лирике Марины Цветаевой
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.7
PDF (Русский)
Edyta Anna Fedorushkov
73-82
Ностальгия по Логосу: поэзия Ивана Жданова в контексте неотрадиционализма
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.8
PDF (Русский)
Andrzej Polak
83-100
Tęsknota za imperium w najnowszej fantastyce rosyjskiej
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.9
PDF
Tomasz Nakoneczny
101-112
Między (re)konstrukcją a nostalgią. Współczesny polski i rosyjski neopoganizm w kontekście „postcolonial studies”
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.10
PDF
Maria Mocarz-Kleindienst
113-122
Интерсемиотические отношения в переводе культурного иного (на примере фильма „Ностальгия” Андрея Тарковского)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.11
PDF (Русский)
Anna Katarzyna Przybysz
123-132
Mityczno-symboliczny kontekst nostalgii w „Wygnaniu” Andrieja Zwiagincewa w świetle antropologicznej niepewności podmiotu
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.12
PDF
Marta Siekierska
133-132
Obraz tęsknoty za Odessą-Mamą (na przykładzie filmów „Odessa!... Odessa!” Michale Boganim, „Wszystko jest iluminacją” Lieva Schreibera oraz „Likwidacja” Siergieja Ursuljaka)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.13
PDF
Magdalena Dąbrowska
143-154
Rosyjscy oświeceni wobec (nie tylko) kultury agrarnej (Andriej Bołotow i czasopismo „Sielskij Żytel”)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.14
PDF
Roman Szubin
155-166
Весь-человек Михаилa Пришвинa (на материале повести „Корабельная чаща”)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.15
PDF (Русский)
Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Bartosz Osiewicz
167-178
Американская мечта Сергея Есенина
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.16
PDF (Русский)
Antoni Bortnowski
179-188
Постреволюционная действительность глазами „маленького человека”. Мемуарная проза Вениамина Корсака
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.17
PDF (Русский)
Liliana Kalita
189-200
Mieszkańcy rosyjskiej wsi wobec wyzwań postsowieckiej rzeczywistości w twórczości Iriny Mamajewej
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.18
PDF
Witold Pacyno
201-210
Медиевалистический текст в современной русской литературе как ответ на поиски идентичности после распада СССР
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.19
PDF (Русский)
Bożena Żejmo
211-220
Семантика природных стихий в „Школе для дураков” Саши Соколова
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.20
PDF (Русский)
Ewa Pańkowska
221-233
„HOMO TRANSFORMENS” по Пелевину („современные” оборотни, вампиры и андроиды – постмодернистские вариации Виктора Пелевина)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.21
PDF (Русский)
Aleksandra Zywert
233-244
Futurystyczna uczta literacka (Władimir Sorokin, „Манарага”)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.22
PDF
Aliaksandr Raspapou
245-254
Онейропоэтика сборника рассказов Николая Байтова „Зверь дышит”
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.23
PDF (Русский)
Joanna Radosz
255-266
Мегаполис как источник страхов в перспективе массовой литературы (антология „Мифы мегаполиса”)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.24
PDF (Русский)
Татьяна Космеда
267-276
Коммуникация в аспекте гендерной лингвистики: женский стиль „стервы”
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.25
PDF (Русский)
Елена Чернцова
277-288
Метакогнитивная репрезентация концептуальной области „кажимости” (на материале семантики глагольных предикатов „казаться”, „показаться”)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.26
PDF (Русский)
Barbara Rodziewicz
289-299
Antywartości. Konceptualizacja zła w świadomości językowej Polaków i Rosjan
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.27
PDF
Daria Słupianek-Tajnert
299-308
Komunikatywno-pragmatyczny aspekt czerwieni (na przykładzie książki „У войны не женское лицо” Swietłany Aleksijewicz)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.28
PDF
Ян Галло
309-318
Коммуникация в вербальном тексте, вербальный текст в коммуникации
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.29
PDF (Русский)
Юлия Пикулева
319-326
Лингвоаксиологический взгляд на типы речевых актов (на материале устной разговорной речи)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.30
PDF (Русский)
Aleksandr Tsoi
327-336
Интонация как компонент семиозиса русских частиц
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.31
PDF (Русский)
Maria Dzienisiewicz
337-349
Werbalizacja emocji w tekstach rosyjskiej krytyki muzycznej
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.32
PDF
Daniel Dzienisiewicz
349-364
Błędy (orto)graficzne w rosyjskojęzycznych wiadomościach przesyłanych na kartach pocztowych
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.33
PDF
Bożena Hrynkiewicz-Adamskich
365-380
Драгоценности Рюриковичей по письменным памятникам (столовая посуда и приборы)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.34
PDF (Русский)
Maciej Waraczewski
381-389
Особенности употребления вспомагательного глагола в формах перфекта в 1-м лице единственного числа в древнерусских грамотах XIV–XVI вв.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.35
PDF (Русский)