Rosja – „pierwsza miłość i więzienie”. Konfrontacja z przeszłością w „Dziennikach” Igora Gubermana
PDF

Słowa kluczowe

Igor Guberman
Jerusalem Diaries
Russia
identity

Jak cytować

Lenart, A. (2019). Rosja – „pierwsza miłość i więzienie”. Konfrontacja z przeszłością w „Dziennikach” Igora Gubermana. Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 17–24. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.2

Abstrakt

The article focuses on the relationship with the past, which is seen from the point of view of the emigrant, both Russian and Jewish, and his complex identity. The analysis is done on the basis of Igor Guberman’s Diaries, in which an ambivalent attitude to the homeland is observed.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.2
PDF

Bibliografia

Васильев Ю. 2011. Поэт Игорь Губерман – о лучшем за семьдесят пять лет, źródło elektroniczne: http://inosmi.ru/social/20110708/171764243.html (dostęp 7.10.2018).

Губерман И. 2009. Первый иерусалимский дневник. Второй иерусалимский дневник, Москва: Эксмо.

Губерман И. 2011. Гарики из Иерусалима Книга странствий (сборник), źródło elektroniczne: https://mybook.ru/author/igor-guberman/gariki-iz-ierusalima-kniga-stranstvijsbornik/ (dostęp 7.10.2018).

Губерман И. 2012. Предисловие, Восьмой Иерусалимский дневник, „Иерусалимский журнал”, nr 43, źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/ier/2012/43/g4.html (dostęp 7.10.2018).

Евграфов Г. 2013. Абрам Хайям, „Независимая газета”, 24.01.2013, źródło elektroniczne: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2013-01-24/4_gyberman.html (dostęp 7.10.2018).

Лукшич Л. 2001. Юрий Дружников: Эмиграция: сладкие и горькие пилюли, „Лебедь. Независимый бостонский альманах”, 15.07.2001, źródło elektroniczne: http://lebed.com/2001/art2584.htm (dostęp 7.10.2018).

Терпиц О. 2008. „Здесь” и „там”. Аспект „культурного трансфера” в литературном дискурсе 1990-х годов, [w:] О. В. Будницкий (red.), Еврейская эмиграция из России, Москва: Росспэн.

Чупрынин C. 2009. Новый путеводитель. Русская литература сегодня, Москва: Время.

Чупрынин С. 2008. Зарубежье. Русская литература сегодня, Москва: Время.

Шишкин М. 2011. Русская Швейцария, źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/druzhba/2001/4/shish.html (dostęp 7.10.2018).

Jałowiecki B. 2000. Przestrzeń społeczna, [w:] Z. Bokszański, H. Domański (red.), Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kowalski T. 2007. Być Żydem (o tożsamości bohaterów prozy Henryka Grynberga), [w:] A. Gleń, I. Jokiel, M. Szladowski (red.), Literatura a/i tożsamość w XX wieku, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Lenart A. 2014. Rosyjska alija w Izraelu. „Od samozachwytu do samonegacji”, [w:] A. Raźny (red.), Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

NTV 2011.07.07, 11:50 (program TV), źródło elektroniczne: https://www.ntv.ru/novosti/232719/ (dostęp 7.10.2018).

Olejniczak J. 1992. Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz – Stempowski – Wittlin – Miłosz, Kraków: Oficyna Literacka.

Paszt-Kowalska I. 2012. Транснационализм в художественной интерпретации Игоря Губермана (Иерусалимский дневник), [w:] К. Янашек, Й. Митурска-Бояновска, А. Шунков, Б. Родзевич (red.), Homo Communicans II: Человек в пространстве межкультурной кoммуникации, Szczecin: Grafform.

Simmel G. 2006. Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Suchanek L. 2007. Anioły, biesy i prawda. Pisarstwo Jurija Drużnikowa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wołodźko A. 1995. Pasierbowie Rosji. O prozaikach trzeciej fali, Warszawa: Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf”.