Komunikatywno-pragmatyczny aspekt czerwieni (na przykładzie książki „У войны не женское лицо” Swietłany Aleksijewicz)
PDF

Słowa kluczowe

red
pragmatics
communication
functions of language

Jak cytować

Słupianek-Tajnert, D. (2019). Komunikatywno-pragmatyczny aspekt czerwieni (na przykładzie książki „У войны не женское лицо” Swietłany Aleksijewicz). Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 299–308. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.28

Abstrakt

The article presents the role of the colour red in defining two communicative and pragmatic centres (the war and the woman) in Svetlana Alexievich’s reportage War Does Not Have a Woman’s Face. The colour red plays a significant role in visualizing war events and depicting different aspects of female sensitivity.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.28
PDF

Bibliografia

Алексиевич С. 2005. У войны не женское лицо, электронный ресурс: http://lib.ru/NEWPROZA/ALEKSIEWICH/zhensk.txt (dostęp 15.07.2017).

Караулов Ю. Н., Черкасова Г. А., Уфимцева Н. В., Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. 2002. Русский ассоциативный словарь, t. 1, Москва: Астрель.

Тутнер Г. Б. 2009. Прагматика, [w:] И. Т. Касавин (red.), Энциклопедия эпистемологии и философии науки, Москва: „Канон+”, РООИ „Реабилитация”, электронный ресурс: http://enc-dic.com/enc_epist/Pragmatika-536.html (dostęp 10.06.2017).

Cap P. 2014. Interdyscyplinarność współczesnej pragmatyki języka, [w:] P. Stalmaszczyk, P. Cap (red.), Pragmatyka, retoryka, argumentacja, Kraków: Universitas, s. 161–176.

Gawarkiewicz R., Pietrzyk I., Rodziewicz B. 2008. Polski słownik asocjacyjny: z suplementem, Szczecin: Print Group.

Grzegorczykowa R. 2010. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kutrzuba A. 2015. Przeciwko ciemności. 7. Festiwal Conrada rozpoczęty, źródło elektroniczne: http://www.dziennik-literacki.pl/fotorelacje/410,Przeciwko-ciemnosci-7-Festiwal-Conrada-rozpoczety (dostęp 20.07.2017).

Literacki Nobel 2015 dla Swietłany Aleksijewicz. 2015. Źródło elektroniczne: https://www.newsweek.pl/swiat/literacka-nagroda-nobla-2015-swietlana-aleksijewicz/2061pp4 (dostęp 8.01.2018).

Literacki Nobel: Swietłana Aleksijewicz o sobie i swoich książkach. 2015. Źródło elektroniczne: http://wyborcza.pl/1,75410,18992284,literacki-nobel-swietlana-aleksijewicz-o-sobie-i-swoich-ksiazkach.html?disableRedirects=true (dostęp 20.07.2017).

Ostałowska L. 2011. „Wszyscy zdradzili wojenne kobiety”. Rozmowa ze Swietłaną Aleksijewicz, źródło elektroniczne: http://wyborcza.pl/1,75410,9504105,_Wszyscy_zdradzili_wojenne_kobiety_Rozmowa_ze.html (dostęp 23.07.2017).

Pietrzyk I. 2008. Konotacje nazw barw w języku Rosjan i Polaków, [w:] R. Gawarkiewicz, I. Pietrzyk, B. Rodziewicz, Polski słownik asocjacyjny: z suplementem, Szczecin: Print Group, s. 261–277.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.