Komunikatywno-pragmatyczny aspekt czerwieni (na przykładzie książki „У войны не женское лицо” Swietłany Aleksijewicz)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Daria Słupianek-Tajnert

Аннотация

The article presents the role of the colour red in defining two communicative and pragmatic centres (the war and the woman) in Svetlana Alexievich’s reportage War Does Not Have a Woman’s Face. The colour red plays a significant role in visualizing war events and depicting different aspects of female sensitivity.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Раздел
Articles

##journal.references##

 1. Алексиевич С. 2005. У войны не женское лицо, электронный ресурс: http://lib.ru/NEWPROZA/ALEKSIEWICH/zhensk.txt (dostęp 15.07.2017).
 2. Караулов Ю. Н., Черкасова Г. А., Уфимцева Н. В., Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. 2002. Русский ассоциативный словарь, t. 1, Москва: Астрель.
 3. Тутнер Г. Б. 2009. Прагматика, [w:] И. Т. Касавин (red.), Энциклопедия эпистемологии и философии науки, Москва: „Канон+”, РООИ „Реабилитация”, электронный ресурс: http://enc-dic.com/enc_epist/Pragmatika-536.html (dostęp 10.06.2017).
 4. Cap P. 2014. Interdyscyplinarność współczesnej pragmatyki języka, [w:] P. Stalmaszczyk, P. Cap (red.), Pragmatyka, retoryka, argumentacja, Kraków: Universitas, s. 161–176.
 5. Gawarkiewicz R., Pietrzyk I., Rodziewicz B. 2008. Polski słownik asocjacyjny: z suplementem, Szczecin: Print Group.
 6. Grzegorczykowa R. 2010. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Kutrzuba A. 2015. Przeciwko ciemności. 7. Festiwal Conrada rozpoczęty, źródło elektroniczne: http://www.dziennik-literacki.pl/fotorelacje/410,Przeciwko-ciemnosci-7-Festiwal-Conrada-rozpoczety (dostęp 20.07.2017).
 8. Literacki Nobel 2015 dla Swietłany Aleksijewicz. 2015. Źródło elektroniczne: https://www.newsweek.pl/swiat/literacka-nagroda-nobla-2015-swietlana-aleksijewicz/2061pp4 (dostęp 8.01.2018).
 9. Literacki Nobel: Swietłana Aleksijewicz o sobie i swoich książkach. 2015. Źródło elektroniczne: http://wyborcza.pl/1,75410,18992284,literacki-nobel-swietlana-aleksijewicz-o-sobie-i-swoich-ksiazkach.html?disableRedirects=true (dostęp 20.07.2017).
 10. Ostałowska L. 2011. „Wszyscy zdradzili wojenne kobiety”. Rozmowa ze Swietłaną Aleksijewicz, źródło elektroniczne: http://wyborcza.pl/1,75410,9504105,_Wszyscy_zdradzili_wojenne_kobiety_Rozmowa_ze.html (dostęp 23.07.2017).
 11. Pietrzyk I. 2008. Konotacje nazw barw w języku Rosjan i Polaków, [w:] R. Gawarkiewicz, I. Pietrzyk, B. Rodziewicz, Polski słownik asocjacyjny: z suplementem, Szczecin: Print Group, s. 261–277.