Драгоценности Рюриковичей по письменным памятникам (столовая посуда и приборы)
PDF (Русский)

Słowa kluczowe

testaments of the Russian great and appanage princes
tableware names
the 14–16 c.
conspicuous consumption
vicarious consumption

Jak cytować

Hrynkiewicz-Adamskich, B. (2019). Драгоценности Рюриковичей по письменным памятникам (столовая посуда и приборы). Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 365–380. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.34

Abstrakt

The aim of the article is to present the names of the valuables in testaments of the Russian great and appanage princes of the 14–16 c. Special attention has been paid to tableware terminology. Lexicographical and etymological data as well as the semantic classification of the tableware names are provided. Dishes and eating utensils used by the Rurik dynasty members during feasts were made of gold or silver and were extremely decorative. According to Thorstein Veblen, conspicuous consumption and wasteful expenditure were signs of person’s high social position. The author draws our attention to the fact that vicarious consumption on the house by invited guests was possible too. Therefore, the social meaning of these valuables is presented in this article.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.34
PDF (Русский)

Bibliografia

Вельтман А. Ф. 1860. Московская Оружейная палата, Москва: Типография Бахматова.

Забелин И. Е. 1895. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст., т. 1: Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст., Москва: Товарищество типографии А. И. Мамонтова.

Кулешов А. Г. 2008. Посуда в северодвинском застолье, [в:] А. С. Каргин (ред.), Традиционное русское застолье. Сборник статей, Москва: Государственный республиканский центр русского фольклора, с. 250–257. Cловарь ювелирных терминов, электронный ресурс: http://www.jevel.ru/glossary/list.html (доступ 27.09.2017).

Терновская О. А., Толстой Н. И. 1995. Братчина, [в:] Н. И. Толстой (ред.), Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах, т. 1, Москва: Международные отношения, с. 256–257.

Хренов Н. А. 2008. Застолье в контексте ритуала, [в:] А. С. Каргин (ред.), Традиционное русское застолье. Сборник статей, Москва: Государственный республиканский центр русского фольклора, с. 272–292.

Brzozowska-Krajka A. 1998. „Kto popija i pojada, to mu się dobrze układa”. Ludowa etykieta konsumpcyjna, [в:] P. Kowalski (ред.), Oczywisty urok biesiadowania, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, с. 77–84.

Gradowski M. 1980. Dawne złotnictwo: technika i terminologia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hrynkiewicz-Adamskich B. 2018. Драгоценности Рюриковичей по письменным памятникам (элементы одежды), „Studia Rossica Posnaniensia” XLIII, c. 77–111.

Kempiński A. M. 1993. Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW.

Malinowski B. 1957. Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji: miłość, małżeństwo i życie rodzinne u krajowców z Wysp Triobranda Brytyjskiej Nowej Gwinei, tłum.

A. Waligórski, J. Chałasiński, Warszawa: „Książka i Wiedza”.

Veblen T. 2008. Teoria klasy próżniaczej, tłum. J. Frenzel-Zagórska, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.

Zadrożyńska A. 1988. Powtarzać czas początku, cz. 2: O polskiej tradycji obrzędów ludzkiego życia, Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.