Tęsknota za imperium w najnowszej fantastyce rosyjskiej
PDF

Słowa kluczowe

imperial fiction
Russian
Eurasianism
geopolitics

Jak cytować

Polak, A. (2019). Tęsknota za imperium w najnowszej fantastyce rosyjskiej. Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 83–100. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.9

Abstrakt

The article describes a group of texts that make up the so-called imperial fantasy genre. The author points out the sources of fascination with the imperial idea as well as discusses the scenarios created by the fantasists to regain the status of the empire by Russia. A separate aspect is the ability to read the imperial fantasy with the use of conceptual tools developed on the basis of the postcolonial theory. The influence of neo-Eurasian concepts on the reality created by the writers of the imperial fantasy is also discussed.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.9
PDF

Bibliografia

Быков Д. 2009. И всё-всё-всё. Сборник интервью, Москва: ПРОЗАиК.

Володихин Д. 2001. Неоампир. Империя в российской фантастике, źródło elektroniczne: http://prokopchick.narod.ru/archive/critika/volodihin5.html (dostęp 11.12.2015).

Дугин А. 2001. Евразийство: от философии к политике, źródło elektroniczne: http://www.ng.ru/ideas/2001-05-30/8_philosophy.html (dostęp 25.08.2012).

Дугин А. 2008. Археомодерн. В поисках точки, где и модерн, и архаика ясны как парадигмы, źródło elektroniczne: http://arcto.ru/article/1472 (dostęp 12.04.2013).

Проханов A. 2012. Поступь русской победы, źródło elektroniczne: http://www.zavtra.ru/content/view/postup-russkoj-pobedyi-2012-11-07-000000/ (dostęp 6.04.2015).

Рашидов О. 2017. Писатель-патриот Александр Проханов, źródło elektroniczne: https://www.kp.ru/daily/22539/17050/ (dostęp 21.06.2017).

Ройфе A. Из тупика или Империя наносит ответный удар, źródło elektroniczne: http://modernlib.ru/books/royfe_aleksandr/iz_tupika_ili_imperiya_nanosit_otvetniy_udar/read_1/ (dostęp 22.09.2013).

Фишман Л. 2006. Иное будущее. Картина будущегo у российских фантастов: смена тенденций, źródło elektroniczne: http://censura.ru/articles/russfiction.htm. (dostęp 12.10.2015).

Фишман Л. 2013. Цена могущества и миф об удерживающем, źródło elektroniczne: http://censura.ru/articles/greatrussia.htm (dostęp 6.09.2013).

Kerski B. 2008. Globalizacja. Nadzieje i obawy, [w:] H. Orłowski, A. Lawaty (red.), Polacy i Niemcy. Historia – kultura – polityka, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Rojek P. 2014. Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania, Kraków: Wydawnictwo M.

Sowa J. 2011. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków: Universitas.

Szoszyn R. 2016. Российская еженедельная газета „Завтра”как пропагандист имперской идеологии, „Przegląd Rusycystyczny”, nr 3 (155), s. 128–137.

Walicki A. 2007. O inteligencji, liberalizmach i o Rosji, Kraków: Universitas.

Wallerstein I. 2007. Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wawrzyńczak A. 2014. Imperialista, technokrata, mistyk. Twórczość literacka i publicystyczna Aleksandra Prochanowa, Kraków: Scriptum.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.