Antywartości. Konceptualizacja zła w świadomości językowej Polaków i Rosjan

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Barbara Rodziewicz

Аннотация

The present article is an attempt at establishing a way of understanding the term evil as well as characterizing all the phenomena the term encompasses in communities of Polish and Russian students. The author analyses the results of a Free Word Association Test on the material of associative dictionaries.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Раздел
Articles

##journal.references##

 1. Лурия А. Р., Виноградов О. С. 1971. Объективное исследование динамики семантических систем. Семантическая структура слова, Москва: Наука.
 2. Тарасов Е. Ф. 2000. Актуальные проблемы анализа языкового сознания, [w:] Н. В. Уфимцева (red.). 2000. Языковое сознание и образ мира, Москва: Институт языкознания РАН, s. 24–32.
 3. Уфимцева Н. В. 1998. Этнический характер, образ себя и языковое сознание русских, [w:] Н. В. Уфимцева (red.), Языковое сознание: формирование и функционирование, Москва: Институт языкознания РАН, s. 135–171.
 4. Уфимцева Н. В., Черкасова Г. А., Караулов Ю. Н., Тарасов Е. Ф. 2004. Cлавянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, украинский, Москва: Институт языкознания РАН.
 5. Barlett F. C. 1932. Remembering: A study in experimental and social psychology, Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Chlewiński Z. 1999. Umysł. Dynamiczna organizacja pojęć. Analiza psychologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Emberger G. 2013. Teologiczne i naukowe wyjaśnienia pochodzenia i celu zła naturalnego, „Filozoficzne Aspekty Genezy”, t. 10, źródło elektroniczne: http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/images/FAG/2013.t.10/art.09.pdf (dostęp 15.08.2017).
 8. Gawarkiewicz R., Pietrzyk I., Rodziewicz B. 2008. Polski słownik asocjacyjny z suplementem, Szczecin: Print Group. Kant I. 2007. Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Kraków: Wydawnictwo Homini.
 9. Krąpiec M. 1962. Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne, Kraków: Znak.
 10. Kurcz I. 1976. Psycholingwistyka. Przegląd problemów badawczych, Warszawa: PWN.
 11. Leibniz G. W. 2001. Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, tłum. M. Frankiewicz, Warszawa: PWN.
 12. Osgood C. E., Sebeok T. A. 1965. Psycholinguistics. A Survey of Theory and Research Problems, Bloomington: Indiana University Press.
 13. Puzynina J. 1992. Język wartości, Warszawa: PWN. Skarga B. 1993. Pytać o zło, „Znak”, nr 454 (3), s. 4–12.