Przeciwko nostalgii… Koncepcja pamięci we wspomnieniach Fiodora Stiepuna „Бывшее и несбывшееся”

Main Article Content

Marcin Ziomek

Abstrakt

The article offers an introduction into Fyodor Stepun’s culture-making concept of memory. The thinker – one of the most intriguing representatives of the Russian emigration – criticized the emigrant milieu for its excessive traditionalism. Stepun presented the force of memory as a counterbalance to reminiscence and nostalgia, claiming that memory can prevent the Russian cultural heritage from being forgotten and ensure that it will creatively form the future of reborn Russia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Articles

Bibliografia

  1. Куссе Х. 2012. Воспоминание как доказательство, [w:] В. К. Кантор (red.), Федор Августович Степун, Москва: РОССПЭН, s. 75–93.
  2. Степун Ф. А. 1995. Бывшее и несбывшееся, Санкт-Петербург: Алетейя.
  3. Степун Ф. А. 2008. Жизнь и творчество. Избранные сочинеия, Москва: Астрель.
  4. Eliade M. 1974. Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, Warszawa: PIW.
  5. Figes O. 2002. Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa: Wydawnictwo Magnum.
  6. Ndiaye I. A. 2008. Hipertrofia tęsknoty za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich „pierwszej fali”, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
  7. Sidor M. 2010. Rosja poza granicami. O ponadterytorialnym doświadczeniu ojczyzny w utworach Borisa Zajcewa („Athos”) i Iwana Szmielowa („Stary Wałaam”, „Granica”), [w:] B. Kodzis, M. Giej (red.), Słowianie Wschodni na emigracji: literatura – kultura – język, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 221–227.
  8. Zaleski M. 2004. Formy pamięci, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.