Przeciwko nostalgii… Koncepcja pamięci we wspomnieniach Fiodora Stiepuna „Бывшее и несбывшееся”
PDF

Słowa kluczowe

Fyodor Stepun
memory
Russian emigration
Russian émigré literature

Jak cytować

Ziomek, M. (2019). Przeciwko nostalgii… Koncepcja pamięci we wspomnieniach Fiodora Stiepuna „Бывшее и несбывшееся”. Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 35–40. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.4

Abstrakt

The article offers an introduction into Fyodor Stepun’s culture-making concept of memory. The thinker – one of the most intriguing representatives of the Russian emigration – criticized the emigrant milieu for its excessive traditionalism. Stepun presented the force of memory as a counterbalance to reminiscence and nostalgia, claiming that memory can prevent the Russian cultural heritage from being forgotten and ensure that it will creatively form the future of reborn Russia.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.4
PDF

Bibliografia

Куссе Х. 2012. Воспоминание как доказательство, [w:] В. К. Кантор (red.), Федор Августович Степун, Москва: РОССПЭН, s. 75–93.

Степун Ф. А. 1995. Бывшее и несбывшееся, Санкт-Петербург: Алетейя.

Степун Ф. А. 2008. Жизнь и творчество. Избранные сочинеия, Москва: Астрель.

Eliade M. 1974. Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, Warszawa: PIW.

Figes O. 2002. Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa: Wydawnictwo Magnum.

Ndiaye I. A. 2008. Hipertrofia tęsknoty za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich „pierwszej fali”, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Sidor M. 2010. Rosja poza granicami. O ponadterytorialnym doświadczeniu ojczyzny w utworach Borisa Zajcewa („Athos”) i Iwana Szmielowa („Stary Wałaam”, „Granica”), [w:] B. Kodzis, M. Giej (red.), Słowianie Wschodni na emigracji: literatura – kultura – język, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 221–227.

Zaleski M. 2004. Formy pamięci, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.