Мегаполис как источник страхов в перспективе массовой литературы (антология „Мифы мегаполиса”)
PDF (Русский)

Słowa kluczowe

metropolis
fear
contemporary speculative fiction
urban legends
popular literature

Jak cytować

Radosz, J. (2019). Мегаполис как источник страхов в перспективе массовой литературы (антология „Мифы мегаполиса”). Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 255–266. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.24

Abstrakt

The anthology Myths of Megapolis (Mify megapolisa), published in 2007, due to the variety of the presented short stories shows various perspectives of the metropolis’ life and the fears of its citizens. The article discusses and classifies these fears and analyses their connection with the substance of the metropolis itself.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.24
PDF (Русский)

Bibliografia

Алексиевич С. 2013. Время секонд-хэнд, Москва: Время.

Синицын А. (сост.) 2007. Мифы мегаполиса (тематическая антология), Москва: АСТ.

Щукин В. 1999. Город, [в:] А. де Лазари (ред.), Идеи в России. Ideas in Russia. Idee w Rosji, т. 2, Лодзь: Ibidem, с. 88–94.

Fabjański M. 2012. Cywilizacja lęku, wywiad z psychiatrą Mariuszem Wirgą, электронный ресурс: http://coaching.focus.pl/zycie/cywilizacja-leku-122 (доступ 30.09.2017).

Graliński F. 2013. Legendy miejskie, электронный ресурс: http://atrapa.net/legendy (доступ 30.09.2017).

Jałowiecki B. (ред.) 2009. Czy metropolia jest miastem, Warszawa: Scholar.

Kępiński A. 1987. Lęk, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Lazari A. de 1999. Miasto, [в:] А. де Лазари (ред.), Идеи в России. Ideas in Russia. Idee w Rosji, т. 2, Лодзь: Ibidem, с. 9–96.

Podgórska-Rykała J., Mikrut-Majeranek M., Kandzia A. 2015. Miasto jako wielowymiarowy przedmiot badań, Sosnowiec: Humanitas.

Riemann F. 2005. Oblicza lęku, przeł. U. Poprawska, Kraków: WAM. Toporow W. 2000. Miasto i mit, przeł. B. Żyłko, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.