Futurystyczna uczta literacka (Władimir Sorokin, „Манарага”)
PDF

Słowa kluczowe

Vladimir Sorokin
Manaraga
book
feast
future

Jak cytować

Zywert, A. (2019). Futurystyczna uczta literacka (Władimir Sorokin, „Манарага”). Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 233–244. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.22

Abstrakt

In his latest novel Manaraga (2017) Sorokin comments on one of the most significant problems of modern times – the results of the anticipated death of the printed book as well as the related opposition between the original and the copy. The biggest problem, as the author suggests, is not the form of the already published literary classics but the absence of new classics, which can embrace ideas capable of awaking the humankind from its zest for comfort and motivating people for constructive progress.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.22
PDF

Bibliografia

Владимирский В. 2013. Мягкое порно Владимира Сорокина. О романе «Манарага» Владимира Сорокина, „Нoвoe литeрaтурнoe oбoзцене” No 120, źródło elektroniczne: http://www.srkn.ru/criticism/myagkoe-porno-vladimira-sorokina.html (dostęp 6.09.2017).

Генис А. 2016. Обратный адрес. Автопортрет, Москва: АСТ, źródło elektroniczne: https://mybook.ru/author/aleksandr-genis/obratnyj-adres-avtoportret/ (dostęp 15.05.2017).

Карпачев А. 2000–2012. Книга «Манарага», źródło elektroniczne: http://www.srkn.ru/criticism/kniga-manaraga.html (dostęp 6.09.2017).

Лермонтов М. Ю. 1988. Сочинения в 2-х томах, t. 1, Москва, źródło elektroniczne: http://www.stihi-rus.ru/1/Lermontov/23.htm (dostęp 10.05.2017).

Липовецкий М. 2013. Сорокин-троп: карнализация, źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/nlo/2013/120/li11.html (dostęp 10.05.2017).

Подкорытов А. 2015. Царица Уральских гор, źródło elektroniczne: http://www.nat-geo.ru/photo/100729/ (dostęp 10.6.2017).

Самойлов М. 2000–2012. Гора родила кулинарную книгу, źródło elektroniczne: http://www.srkn.ru/criticism/gora-rodila-kulinarnuyu-knigu.html (dostęp 6.09.2017).

Сорокин В. 2002. Убойное сало. Беседу вела Оксана Семенова, źródło elektroniczne: http:// www.mk.ru/old/article/2002/07/21/164539-uboynoe-salo.html (dostęp 15.02.2017).

Сорокин В. 2016. Постсоветский гротеск уже стал сильнее литературы. Беседовала Галина Юзефович, źródło elektroniczne: https://esquire.ru/sorokin (dostęp 4.07.2017).

Сорокин В. 2017a. Манарага, Москва: АСТ.

Сорокин В. 2017b. «Симбиоз физиологии, шоу и моды», Владимир Сорокин о сожжении книг, счастье и новых гаджетах, Беседовала Наталья Кочеткова, źródło elektroniczne: https://lenta.ru/articles/2017/03/06/manaraga/ (dostęp 10.05.2017).

Baudrillard J. 2005. Symulacja i symulakry, przeł. S. Królak, Warszawa: Sic! Baudrillard J. 2006. W cieniu milczącej większości, przeł. S. Królak, Warszawa: Sic!

Carrière J.-C., Eco U. 2010. Nie myśl, że książki znikną, przeł. J. Kortas, Warszawa: W.A.B.

Ritzer G. 2012. Magiczny świat konsumpcji, przeł. L. Stawowy, Warszawa: Muza S.A.

Zawojski P. 2002. Monitory między nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni, [w:] A. Gwóźdź, P. Zawojski (red.), Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, Kraków: Rabid, s. 423–431.

Zywert A. 2015. Obraz Chin w twórczości Władimira Sorokina, [w:] J. Getka (red.), Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa: Akant, s. 265–274.