Mieszkańcy rosyjskiej wsi wobec wyzwań postsowieckiej rzeczywistości w twórczości Iriny Mamajewej
PDF

Słowa kluczowe

contemporary rural prose
social and political changes
system transformation
Russia after perestroika

Jak cytować

Kalita, L. (2019). Mieszkańcy rosyjskiej wsi wobec wyzwań postsowieckiej rzeczywistości w twórczości Iriny Mamajewej. Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 189–200. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.18

Abstrakt

The paper analyses Irina Mamayeva’s short stories and tales that show the life in Russian rural areas during a dozen or so years following perestroika, and point out its influence on both individual life and that of a village community as a group. The picture of the rural areas in the 1990s and at the beginning of the 21st century is pessimistic, filled with images of dilapidating houses, companies being shut down, lack of transport connections. This material destruction is accompanied by the spiritual degradation of the inhabitants: poverty, unemployment, mutual aggression and the feeling of being abandoned by the previous system.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.18
PDF

Bibliografia

Игрунова Н. 2007. „Я хочу рассказать вам...”. Книги 2006 года: личный выбор. „Дружба народов”, nr 1, źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/druzhba/2007/1/ia14.html (dostęp 7.09.2017).

Мамаева И. 2005. Ленкина свадьба, „Дружба народов”, nr 6, źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/druzhba/2005/6/ma7.html (dostęp 11.09.2017).

Мамаева И. 2006. Земля Гай, „Дружба народов”, nr 11, źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/druzhba/2006/1/ma4-pr.html (dostęp 9.09.2017).

Мамаева И. 2010. Бутыль, „Дружба народов”, nr 9, źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/druzhba/2010/9/ma4.html (dostęp 12.09.2017).

Мерзлов A. 2016. С момента перестройки в России по разным оценкам полностью исчезли от 20 до 30 тысяч сельских населенных пунктов, źródło elektroniczne: https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/vimirayuschie-derevni-cherez-63181. html (dostęp 7.09.2017).

Микоян A. 2016. Есть ли в современной России деревенская проза?, źródło elektroniczne: http://mediastancia.com/articles/4165/ (dostęp 7.09.2017).

Прилепин З. Ирина Мамаева. Настоящий писатель по определению наивен, źródło elektroniczne: http://zaharprilepin.ru/ru/litprocess/intervju-o-literature/irina-mamaeva-nastoyaschii-pisatel-po-opredeleniju-naiven.html (dostęp 7.09.2017).

Шипилов A. 2012. „Старость” в прошлом и настоящем, „Аналитика культурологии”, nr 1, źródło elektroniczne: https://cyberleninka.ru/article/n/starost-v-proshlom-i-nastoyaschem (dostęp 11.09.2017).

Conquest R. 2002. Uwagi o spustoszonym stuleciu, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Eberhardt P. 2013. Sytuacja demograficzna Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku, [w:] A. Mironowicz (red.), Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, t. 3: Rosja, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 57–86.

Fast P. 2010. Rozumem Rosji nie ogarniesz…, Mikołów: Instytut Mikołowski.

Nie mordujmy się. Z Andrzejem Lederem, filozofem kultury i psychoterapeutą rozmawia Grzegorz Sroczyński. 2015. „Duży Format”, 7.05.2015.

Olesna J. 2016. Фольклорный образ старости как культурный код, „Slavica Wratislaviensia”, nr CLXIII, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.