Nostalgia w poezji Stanisława Barańczaka
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Barańczak
Douwe Draaisma
Polish poetry
memory
nostalgia

Jak cytować

Rydz, A. (2019). Nostalgia w poezji Stanisława Barańczaka. Studia Rossica Posnaniensia, 44(2), 69–84. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.7

Abstrakt

The article Nostalgia in Stanisław Barańczak’s Poetry was inspired by Douwe Draaisma’s essay, a Dutch psychology theoretician, The Fabric of Nostalgia. About the Phenomenon of Mature Memory’s Age (2010). This model of nostalgia is based on the psychological phenomenon of memory reminiscence. The article presents the evolution of theme of nostalgia in Barańczak’s poetry.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.7
PDF

Bibliografia

Barańczak S. 1990. Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze, Londyn: Aneks.

Barańczak S. 2006. Wiersze zebrane, Kraków: a5.

Barańczak S. 2016. Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Wrocław: Ossolineum.

Boym S. 2002. Nostalgia i postkomunistyczna pamięć, [w:] F. Modrzejewski, M. Sznajderman (red.), Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, tłum. zb., Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Czabanowska-Wróbel A., Misiak I. (red.) 2010. Żywioły wyobraźni poetyckiej pokolenia ’68, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czapliński P. 2001. Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Draaisma D. 2006. Dlaczego czas płynie szybciej, gdy się starzejemy, przeł. E. Jusewicz-Kalter, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Draaisma D. 2010. Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego, przeł. E. Jusewicz-Kalter, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Mickiewicz A. 1986. Wybór poezyj, t. 2, oprac. C. Zgorzelski, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum. Nostalgia, [w:] M. Saryusz-Wolska, R. Traba (red.) 2014. Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Rydz A. 2004. Sztuka nostalgii. „Świat nie ma sensu. Sens ma sztuka”. O powojennej poezji Kazimierza Wierzyńskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Rydz A. 2011. Mnemozyna. O pamięci autobiograficznej w poezji polskiej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Skarga B. 1997. Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Kraków: Znak.

Słownik języka polskiego PWN. 2004. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Sontag S. 1999. Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Starobinski J. 2017. Atrament melancholii, przeł. K. Belaid, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Witkowska A. 1997. Część i skandale: o emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk: Słowo/ obraz terytoria.

Zaleski M. 1996. Formy pamięci, Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.