Tom 44 Nr 2 (2019)
Pełny numer
PDF

Articles

Kristina Vorontsova
5-14
„Ближайшая станция европейской культуры…”: полонофилия 60-х годов
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.1
PDF
Снежана Крылова
15-28
„Несвятые святые” в рассказах o. Ярослава Шипова (к вопросу об особенностях авторского почерка)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.2
PDF (Русский)
Ксения Абрамова
29-40
Нескучный сад Бориса Пастернака: между двумя поэтическими книгами (Поэзия и ее „определения")
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.3
PDF (Русский)
Zygmunt Zbyrowski
41-50
Boris Pasternak wobec przemian cywilizacyjnych
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.4
PDF
Joanna Mianowska
51-60
О женщинах-террористках в прозе эмигранта Романа Гуля
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.5
PDF (Русский)
Мария Козырева
61-68
Ностальгические мотивы в сонете Адама Мицкевича Аккерманские степи и их отражение в русских переводах
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.6
PDF (Русский)
Agnieszka Rydz
69-84
Nostalgia w poezji Stanisława Barańczaka
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.7
PDF
Anna Stryjakowska
85-92
Nostalgia za klasyką w powieści Manaraga Władimira Sorokina
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.8
PDF
Lesława Korenowska
93-100
Ипостаси художественного пространства: ностальгия и воображение (на примере повести Алексaндра Потемкина Кабала)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.9
PDF (Русский)
Nadzieja Kortus
101-112
Гностические мотивы в творчестве Владимира Набокова (на примере повести Соглядатай)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.10
PDF (Русский)
Yaroslav Polishchuk
113-126
Перформативный поворот в постсоветской культуре
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.11
PDF (Русский)
Małgorzata Dyrlica
127-140
Nostalgia a muzyka
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.12
PDF
Natalia Królikiewicz
141-150
Анализ „природы” ностальгии в художественном пространстве кинокартины Андрея Тарковского Ностальгия
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.13
PDF (Русский)
Natalia Kaźmierczak
151-158
Ностальгия в фильме Никиты Михалкова Урга: территория любви
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.14
PDF (Русский)
Beata Waligórska-Olejniczak
159-168
Nostalgiczne kino Wiery Storożewej i Pawła Łungina (na podstawie filmów Podróż ze zwierzętami domowymi i Taxi Blues)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.15
PDF
Tomasz Szutkowski
169-186
(Anty)przysłowia vel innowacje przysłowiowe w przestrzeni e-tekstów. Przyczynek do paremiologii w perspektywie tekstologicznej
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.16
PDF
Joanna Olechno-Wasiluk
187-194
Женщина во фрейме-сценарии русских паремий
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.17
PDF (Русский)
Елена Калечиц
195-208
Обращения как способ выражения эмоций (на материале русского, белорусского и словацкого языков)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.18
PDF (Русский)
Volodymyr Dubichynskyi
209-220
Лексические аспекты языковой игры в русском языке
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.19
PDF (Русский)
Marian Wójtowicz
221-230
Wyrazy zapożyczone z języka polskiego w słowniku gwar smoleńskich Włodzimierza Dobrowolskiego
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.20
PDF
Татьяна Ицкович
231-242
Система жанров религиозного стиля в коммуникативно-прагматическом аспекте
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.21
PDF (Русский)
Małgorzata Wideł-Ignaszczak
243-254
Коммуникативные аспекты католических богослужений на русском языке
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.22
PDF (Русский)
Татьяна Григорьева
255-260
Механизмы формирования оценочной семантики (на материале анализа перцептивных оппозиций)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.23
PDF (Русский)
Ольга Фролова
261-270
От социологии к оценке
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.24
PDF (Русский)
Beata Rycielska
271-282
Язык и познание. Диаграмматическая иконичность в сказке Алексея Толстого Золотой ключик, или приключения Буратино и ее польском переводе
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.25
PDF (Русский)
Лариса Рацибурская
283-290
Прагматические аспекты российского медийного словотворчества
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.26
PDF (Русский)
Andrzej Narloch
291-304
Rosyjskie czasowniki ruchu wirowego w świetle metafory pojęciowej
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.27
PDF
Łukasz Małecki
305-312
Fejk – „fabuła z zamiarem oszukania”
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.28
PDF
Jakub Olas
313-324
Perspektywy rozwoju tłumaczenia maszynowego (na przykładzie angielsko-rosyjskich relacji przekładowych)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.29
PDF
Robert Kościelniak
325-336
Słowniki i teksty paralelne w przekładzie tekstów prawnych (na wybranych przykładach)
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.30
PDF
Elena Chashchina
337-346
Из истории наименований свидетелей в русском языке
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.31
PDF (Русский)
Anna Romanik
347-358
Wariantywność (orto)graficzna pożyczek angielskich w świetle normatywistyki języka rosyjskiego
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.32
PDF
Katarzyna Kubecka
359-370
Adaptacja fonetyczna i graficzna anglicyzmów w rosyjskim slangu młodzieżowym
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.33
PDF
Jakub Walczak, Dorota Drużyłowska
371-378
К вопросу о функциональной организации лексического минимума на основе метода коммуникативных задач
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.34
PDF (Русский)
Yury Fedorushkov, Daniel Dzienisiewicz
379-394
Metoda wyodrębniania odtwarzalnych konstrukcji werbo-nominalnych języka rosyjskiego z korpusów tekstowych
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.35
PDF