Nostalgia a muzyka
PDF

Słowa kluczowe

music
nostalgia
emotions
feelings

Jak cytować

Dyrlica, M. (2019). Nostalgia a muzyka. Studia Rossica Posnaniensia, 44(2), 127–140. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.12

Abstrakt

This article is an attempt to answer the question of what nostalgia is in music. The author makes a distinction between the emotions of the author, the performer and the recipient as well as the emotional qualities of the work itself. She also tries to describe the means of artistic expression that foster the impression of nostalgia in music.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.12
PDF

Bibliografia

Bouwsma O. K. 1950. The Expression Theory of Art, [w:] M. Black, E. Cliffs (red.), Philosophical Analysis, Ithaca: Cornell University Press.

Budd M. 2014. Muzyka i emocje, przeł. R. Kasperowicz, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Cooke D. 1959. The Language of Music, Oxford: Oxford University Press.

Encyklopedia muzyczna. 1984. Hasło: Chopin Fryderyk, opr. M. Tomaszewski, Kraków: PWN.

Foltyn A. 2013. Neurobiologiczne podstawy postrzegania konsonansu i dysonansu w muzyce, [w:] M. Bogucki, A. Foltyn, P. Podlipniak, P. Przybysz, H. Winiszewska (red.), Neuroestetyka muzyki, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Guczalski K. 2015. Emocje w muzyce. Hanslick i jego fałszywy zwolennik, „Res Facta Nova”, nr 16 (25), s. 35–52.

Ingarden R. 1966. Studia z estetyki, t. II, Warszawa: PWN.

Piotrowicz P. 2016. Grzegorz Turnau: czasy są zawsze dzisiejsze. Wywiad, „Magazyn O!Kultura”, nr 48, źródło elektroniczne: https://muzyka.onet.pl/wywiady/grzegorz-turnau-czasy-sa-zawsze-dzisiejsze-wywiad/fg5kzt (dostęp: 22.01.2019).

Podlipniak P., Przybysz P. 2013. Sztuka, mózg, muzyka: perspektywy neuroestetyki muzyki, [w:] M. Bogucki, A. Foltyn, P. Podlipniak, P. Przybysz, H. Winiszewska (red.), Neuroestetyka muzyki, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Przybysz P. 2013. Emocje muzyczne i ich estetyczne modyfikacje, [w:] M. Bogucki, A. Foltyn, P. Podlipniak, P. Przybysz, H. Winiszewska (red.), Neuroestetyka muzyki, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Schopenhauer A. 1994. Świat jako wola i przedstawienie, t. I, przeł. J. Garewicz, Warszawa: PWN.

Scruton R. 1998. Art and Imagination: A Study in the Philosophy of Mind, South Bend (IN): St. Augustine’s Press. Singer J. L. 1975. The Inner World of Daydreaming, New York: Harper & Row.

Stróżewski W. 2002. Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków: Universitas.

Taruffi L., Koelsch S. 2014. The Paradox of Music-Evoked Sadness: An Online Survey. „PLoS ONE”, nr 9 (10), źródło elektroniczne: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0110490 (dostęp: 22.01.2019).

Zangwill N. 2004. Against Emotion: Hanslick Was Right About Music, „British Journal of Aesthetics”, nr 1, źródło elektroniczne: https://doi.org/10.1093/bjaesthetics/44.1.29 (dostęp: 22.01.2019).

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.