Fejk – „fabuła z zamiarem oszukania”
PDF

Słowa kluczowe

fake
fake news
lie
information
manipulation

Jak cytować

Małecki, Łukasz. (2019). Fejk – „fabuła z zamiarem oszukania”. Studia Rossica Posnaniensia, 44(2), 305–312. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.28

Abstrakt

While misinformation and propaganda have existed since ancient times, their importance and influence nowadays – in the age of social media – is still not clear. Recent social and political events, such as the controversial Brexit referendum in the United Kingdom and the narrow win of Donald Trump in the U.S. presidential election of 2016, have led to a wave of interest in the phenomenon of “fake news” – described usually as a piece of fabricated information that disseminates deceptive content or distorts actual news reports, shared on social media. Despite being a new term, “fake news” has also evolved very quickly and rapidly. The present article attempts to analyze how the term “fake news” is being developed in recent years. The article characterizes this relevant social phenomenon linked to cheating, misinformation and manipulation and also proposes its classification and definition.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.28
PDF

Bibliografia

Antas J. 1999. O kłamstwie i kłamaniu, Kraków: Wydawnictwo Universitas. Barney D. 2008. Społeczeństwo sieci, przeł. M. Fronia, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Chudy W. 2007. Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie – 2, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.

English Oxford Living Dictionaries, źródło elektroniczne: https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 (dostęp 18.11.2017).

Goban-Klas T. 2005. Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa: WSiP.

Haber L. H. 2004. Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Hunt E. 2016. What is fake news? How to spot it and what you can do to stop it, „The Guardian”, źródło elektroniczne: https://www.theguardian.com/media/2016/dec/18/what-is-fake-news-pizzagate (dostęp 30.08.2017).

Internetowy miejski słownik slangu i mowy potocznej, źródło elektroniczne: https://www.miejski.pl/slowo-Fejk (dostęp 17.10.2017).

Kant I. 2006. Rozprawy z filozofii historii, przekł. i oprac. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika pod kierunkiem M. Żelaznego, Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Lech M. 2017. Fake news mogą być szansą dla rzetelnego dziennikarstwa, ale potrzebna edukacja odbiorców, źródło elektroniczne: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/fake-news-to-szansa-dla-rzetelnego-dziennikarstwa-ale-potrzebna-edukacjaodbiorcow (dostęp 25.04.2017).

Niepytalska-Osiecka A. 2014. O fejku, lajku i hejcie w polszczyźnie internetowej, „Język Polski”, t. XCIV, z. 4, s. 343–352.

Nowakowska A. 2016. Post-felieton, „Tygodnik Mazowiecki”, nr 47, s. 23.

Puzynina J. 1992. Język wartości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 203–223.

Saramago J. 2009. Miasto ślepców, przeł. Z. Stanisławska, Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis.

Wierzbicki P. 1987. Struktura kłamstwa, Londyn: Wydawnictwo Bellona.