Boris Pasternak wobec przemian cywilizacyjnych

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zygmunt Zbyrowski

Аннотация

Boris Pasternak made use of available means of transport and communication on a daily basis. This fact, however, was not reflected in his autobiographical writings, correspondence and his oeuvre. The sole exception was the railway, playing a significant role in the life of the author and his protagonists as well as in the contents and form of his works.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Раздел
Articles

##journal.references##

 1. Канатова M. 2013. К интерпретации стихотворения Б. Пастернака „Пространство”, „Русская филология”, nr 24, s. 225–232.
 2. Непомнящих Н. А. 2012. Железная дорога как комплекс мотивов в русской лирике и эпике (обзор), [w:] Е.К. Ромодановская (red.), Сюжетно-мотивные комплексы русской литературы, Новосибирск: Академическое изд. „Гео”, s. 92–105.
 3. Пастернак Б. Л. 1983. Воздушные пути. Проза разных лет, Москва: Советский писатель. Пастернак Б. Л. 1989. Доктор Живаго. Роман. Повести. Фрагменты прозы, Москва: Советский писатель.
 4. Пастернак Б. Л. 1990a. Переписка, Москва: Художественная литература. Пастернак Б. Л. 1990b. Стихотворения и поэмы, t. 1, Ленинград: Советский писатель.
 5. Пастернак З. 1993. Воспоминания о Борисе Пастернаке, Москва: Слово/Slovo.
 6. Флакер А. 2001. Освоение пространства поездом (Заметки о железнодорожной прозе Бориса Пастернака), „Slavica Tergestina”, nr 8, s. 219–225.
 7. Фомичев А. С. 2001. Вперед то под гору, то в гору бежит прямая магистраль… (Железная дорога в романе Б. Пастернака „Доктор Живаго”), „Русская литература”, nr 2.
 8. Фомичев А. С. 2007. Пушкинская перспектива, Москва: Знак.
 9. Чуковская Л. 1993. Из дневника. Воспоминания, Москва: Словo/Slovo.
 10. Чуковский К. 1994. Дневник (1930–1969), Москва: Современный писатель.
 11. Bobryk R., Faryno J. 1999. Parowóz wzorowego maszynisty, „Studia Litteraria Polono-Slavica”, nr 3, s. 243–246.
 12. Iunggren A. 1991. Урал в повести „Детство Люверс”, „Wiener Slawistischer Almanach”, nr 27, s. 137–158.
 13. Klimowicz T. 1992. Aneks do kolejowego rozkładu jazdy. Motyw pociągu i dworca w literaturze rosyjskiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia”, nr LXX, s. 55–69.
 14. Klimowicz T. 2005. Pożar serca. 16 smutnych esejów o miłości, o pisarzach rosyjskich i ich muzach, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, źródło elektroniczne: http://niniwa22.cba.pl/tadeusz_klimowicz_pozar_serca_3.htm (dostęp 11.06.2019).
 15. Pogonowska E. 2016. Rosja (nie)objęta koleją. O jednym z aspektów polskich narracji o Rosji, [w:] D. Mazur, B. Morzyńska-Wrzosek (red.), Przestrzeń w kulturze współczesnej. Literatura. Teatr. Film, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 62–80.
 16. Rożek L. 1993. Motyw podróży we wczesnej prozie Borisa Pasternaka, „Studia Rossica Posnaniensia”, z. XXIV, s. 9–18.
 17. Zbyrowski Z. 2015. Gruzja – „druga ojczyzna” Borisa Pasternaka, „Scripta Humana”, t. 4, s. 78–89.
 18. Zbyrowski Z. 2016. Boris Pasternak i Rainer Maria Rilke, [w:] J. Kazimierczyk-Kuncer (red.), Wschód–Zachód w nieprzerwalnym dialogu, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 27–38.