Podmiot groteskowy w dramatach Olega Bogajewa
PDF

Słowa kluczowe

the grotesque subject
irony
the grotesque
simulations
contemporary drama

Jak cytować

Juchniewicz, A. (2020). Podmiot groteskowy w dramatach Olega Bogajewa. Studia Rossica Posnaniensia, 45(2), 127–136. https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.9

Abstrakt

The article analyses three dramas written by Oleg Bogayev (The Russian National Postal Service. A Room of Laughter for a Lonely Pensioner; Bashmachkin and Sansara). The purpose of the work was primarily to expose various forms, due to which we can talk about the grotesqueness of the subject, i.e. the relationship I – Others, the violation of the boundary between the categories of significant and signified, subject-object relations, the subject of the act of behaviour and the act of speech as well as the occurrence of the Voice as a separate unit from the subject. The author emphasises the fact that the contemporary figure of the subject has been reduced to the language level and experiences a crisis of self-identification, which in turn leads to the crisis of the drama itself. Comic characters balance between the real and the fantastic world. Their statements are often pictures-simulations, heavily saturated with irony, the grotesque and absurdity.

https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.9
PDF

Bibliografia

Baluch, Wojciech, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając. Dyskurs, postać i płeć w dramacie. Kraków, Księgarnia Akademicka, 2002.

Baudrillard, Jean. Simulacres et Simulation. Paris, Éditions Galilée, 1981.

Bogaev, Oleg. Bašmačkin. Čudo šineli v odnom dejstvii. Web. 10.08.2019. http://bogaev.narod.ru/doc/bashmachkin.htm.

Bogaev, Oleg. Russkaâ narodnaâ počta. Komnata smeha dlâ odinokogo pensionera v odnom dejstvii. Web. 10.08.2019. http://bogaev.narod.ru/doc/post.htm.

Bogaev, Oleg. Sansara. Komediâ v odnom dejstvii. Web. 10.08.2019. http://bogaev.narod.ru/doc/sansara_2011.htm.

Delez, Žilʹ. Pâtʹ tezisov o psihoanalize. Web. 06.03.2019. https://syg.ma/@nikita-archipov/zhil-die-lioz-piat-tiezisov-o-psikhoanalizie.

Gončarova-Grabovskaâ, Svetlana. Poètika sovremennoj russkoj dramy (konec XX – načalo XXI v). Minsk, Belorusskij gosudarstvennyj universitet, 2003.

Kasperski, Edward. „Między poetyką i antropologią postaci. Szkic zagadnień”. Postać literacka: teoria i historia. Red. Edward Kasperski. Warszawa, Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki UW, 1998, s. 9–40.

Lagoda, Mariâ, Andrej Pavlov. „Grotesknyj subʺekt”. Poètika russkoj dramaturgii rubeža ХХ–ХХI vekov. Sbornik naučnyh statej. Red. Sergej P. Lavlinskij, Andrej M. Pavlov. Kemerovo, Stivès, 2011, s. 291–295.

Lavlinskij, Sergej, Viktoriâ Malkina, Andrej Pavlov. „Fantastičeskoe kak teoretiko-literaturnaâ i ès-tetičeskaâ kategoriâ. Diskursivno-vizual’nye aspekty”. Grotesknoe i fantastičeskoe v kulʹture: vizual’nye aspekty. Red. Viktoria Malkina. Ekaterinburg, Izdatel’skie rešeniâ, 2017, s. 25–69.

Mazurek, Halina. Dramaturdzy z Jekaterynburga. „Szkoła” Nikołaja Kolady. Katowice, Wydawnic-two Uniwersytetu Śląskiego, 2007.

Mięsowska, Lidia. Granie w postmodernizm. Dramaturgia rosyjska na przełomie XX i XXI wieku.Katowice, Oficyna Wydawnicza WW, 2007.

Mięsowska, Lidia. „Wmartwym świecie żywych przedmiotów. Obraz przestrzeni egzystencjalnej współczesnych Rosjan w twórczości Olega Bogajewa”. Antropologia kultury mieszczańskiej. Prace Interdyscyplinarne. T. IX. Red. Joanna Ławnikowska-Koper, Lucyna Rożek. Częstocho-wa, Wydawnictwo AJD, 2016, s. 181–192.

Ohman’ska, Beata.Tancuj do upadu, ešʹ, pej i razvlekajsâ! Harakteristika personažej pʹes Olʹ-gi Muhinoj. Web. 02.04.2019. http://rosyjskaruletka.edu.pl/2013/12/11/танцуй-до-упа-ду-ешь-пей-и-развлекайся-2/.

Petrova, Olga. Tipy ironii v hudožestvennom tekste: konceptualʹnaâ i kontekstualʹnaâ ironiâ. Izvestiâ Saratovskogo universiteta. T. 11, vyp. 3,Ser. Filologiâ. Žurnalistika, 2011. Web. 12.05.2020. https://cyberleninka.ru/article/n/tipy-ironii-v-hudozhestvennom-tekste-kontseptualnaya-i-kon-tekstualnaya-ironiya.

Pilat, Valenty. V orbite tvorčeskih vliânij Nikolaâ Kolâdy. Web. 02.12.2019. https://journals.kantia-na.ru/upload/iblock/0cf/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82_387-396.pdf.

Sarrazac, Jean-Pierre. Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego. Przeł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera. Kraków, Księgarnia Akademicka, 2007.

Skatov, Nikolaj. Russkaâ literatura XX veka. Prozaiki, poèty, dramaturgi. T. 2. Moskva, Olma-Press Invest, 2006.

Žurčeva, Ol’ga. „Priroda konflikta v novejšej drame XXI veka”. Novejšaâ drama rubeža XX–XXI vv.: problema konflikta. Samara, Univers grupp, 2009, s. 18–27.