Tom 45 Nr 2 (2020)
Pełny numer
PDF

Articles

Oksana Weretiuk
9-22
Англофонный диптих о России и русских Вирджинии Вулф и Джона Стейнбека
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.1
PDF (Русский)
Aleksey Samarin
23-53
Sanctus Amor (1908) Нины Петровской как жизнетворческий манифест
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.2
PDF (Русский)
Magdalena Dąbrowska
55-65
Dobroczynność w Rosji w świetle publikacji w czasopismach i almanachach literackich pierwszej połowy XIX wieku
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.3
PDF
Beata Pawletko
67-81
Arka pamięci? Kilka uwag na marginesie filmów Aleksandra Sokurowa Rosyjska arka i Frankofonia
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.4
PDF
Agnieszka Lenart
83-93
Intelektualista w łagrze. Perspektywa Julija Margolina
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.5
PDF
Natalia Królikiewicz
95-104
Особенности образа современного русского интеллигента на примере романа Алексея Варламова Затонувший ковчег (1997)
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.6
PDF (Русский)
Юлия Брюханова
105-113
Потенциал иронии в творчестве Людмилы Петрушевской (на примере романа Нас украли. История преступлений)
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.7
PDF (Русский)
Aleksandra Zywert
115-125
Fatalne zauroczenie (Wiktor Pielewin, Miłość do trzech Zuckerbrinów)
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.8
PDF
Agnieszka Juchniewicz
127-136
Podmiot groteskowy w dramatach Olega Bogajewa
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.9
PDF
Ján Gallo
137-146
Синтактико-семантические особенности русских и словацких языковых афоризмов
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.10
PDF (Русский)
Roman Gawarkiewicz
147-161
Polsko-, niemiecko- i rosyjskojęzyczny obraz „innego” i „obcego”. Analiza porównawcza pól asocjacyjnych
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.11
PDF
Katarzyna Kuligowska
163-174
Małżeństwo w językowym obrazie świata. Na przykładzie paremii w języku polskim, rosyjskim i angielskim
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.12
PDF
Jolanta Jóźwiak
175-183
Культурная идентичность в процессе русско-польского перевода
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.13
PDF (Русский)
Татьяна Петрова
185-194
Сравнительный анализ современных тенденций развития украинской и русской терминографической критики
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.14
PDF (Русский)
Владимир Медведев
195-204
Вызовы современному русскому литературному языку
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.15
PDF (Русский)
Olga Makarowska
205-219
Лексические инновации в мемосфере: названия мемных жанров
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.16
PDF (Русский)
Natalya Didenko
221-234
Межъязыковые омонимы в лексико-семантической группе „Религия” (на примере польского и русского языков)
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.17
PDF (Русский)
Maciej Waraczewski
235-242
The use of the auxiliary verb in 2nd person singular perfect verbal forms in Old Russian documents of the 14–16th centuries
https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.2.18
PDF (English)