Безопасность в польской и русской аксиосферах языкового сознания
PDF (Русский)

Słowa kluczowe

linguaculturology
axiology
safety
verbal association test
Poles and Russians

Jak cytować

Rodziewicz, B. (2021). Безопасность в польской и русской аксиосферах языкового сознания. Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), 157–170. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.12

Abstrakt

In this study, the focus is placed on the semantic content of several concepts in the language consciousness of Polish and Russian speakers revealed by means of the free associative test. Particular attention is paid to the real content of the concepts bezpieczeństwo and безопасность. The paper reports on the results of the comparative analysis of data obtained by means of a free non-directional associative experiment. The distribution of cognitive characteristics according to the degree of brightness in the structure of the concepts is presented. Special attention is paid to identifying similarities and differences in the semantic content and the semantic volume of the investigated concepts. The examined data, taken from associative dictionaries, allow for describing the dynamics of the process of conceptualization as well as for presenting the peculiarities of both concepts. The paper further discusses the formats of the conceptualization of bezpieczeństwo and безопасность and the language dynamics of the objectification of these formats.

https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.12
PDF (Русский)

Bibliografia

Allardt, Erik. „Having, Loving, Being. An Alternative to the Swedish model of welfare research”. The Quality of Life. Red. Martha Nussbaum, Amartya Sen. Oxford, Clarendon Press, 1993, s. 88–94.

Bartmiński, Jerzy. „Jak rekonstruować językowo-kulturowy obraz Europy”. Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury, 22, 2010, s. 121–127.

Bauman o popkulturze. Wypisy. Koncepcja i wybór Mateusz Halawa, Paulina Wróbel. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Beck, Ulrich. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Per. Stanisław Cieśla. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2002.

Chlebda, Wojciech. „W stronę językowego obrazu Europy. Analiza słownikowo-tekstowa”. Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury, 22, 2010, s. 85–103.

Chlewiński, Zdzisław. Umysł. Dynamiczna organizacja pojęć. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Jedliński, Ryszard. Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000.

Krzyżanowski, Leszek Jerzy. O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Maslow, Abraham. Motywacja i osobowość. Per. Józef Radzicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Ožegov, Sergej, Švedova Natalʹâ. Tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka. Moskva, ITI Tehnologii, 2003.

Puzynina, Jadwiga. „Z problemów opisu językowego obrazu świata – pytania i wątpliwości”. Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury, 22, 2010, s. 39–51.

Rosa, Ryszard. Zarys polskiej filozofii bezpieczeństwa. Siedlce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008.

Słownik języka polskiego. Red. Mieczysław Szymczak. T. 1–3. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978–1981.

Szacki, Jerzy. Historia myśli socjologicznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Szmyd, Jan. „Bezpieczeństwo jako wartość. Refleksja aksjologiczna i etyczna”. Zarządzanie bezpieczeństwem. Red. Paweł Tyrała. Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000, s. 45–52.

Szymczak, Mieczysław, red. Słownik języka polskiego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1978–1981.

Tarasov, Evgenij. „Aktualʹnye problemy analiza âzykovogo soznaniâ”. Âzykovoe soznanie i obraz mira. Red. Natalʹâ Ufimceva. Moskva, Institut âzykoznaniâ RAN, 2000.

Ufimceva, Natalʹâ. „Obraz mira russkih: sistemnostʹ i soderžanie”. Âzyk i kulʹtura, 4 (8), 2009, s. 98–111.

Wierzbicka, Anna. Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

Zawisza, Jerzy, Sylwia Ćmiel. „Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa strukturalnego w kontekście bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego”. Journal of Modern Science, 3 (14), 2012, s. 187–210.

Zbróg, Zuzanna. Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.