Tom 46 Nr 1 (2021)
Pełny numer
PDF

Articles

Tetyana Kosmeda
23-38
Эпоха деятельности профессора Анджея Ситарского – расцвет познанской украинистики (воспоминание-посвящение как эго-текст)
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.3
PDF (Русский)
Andrzej Charciarek
39-49
Napisy filmowe jako źródło ekwiwalentów przekładowych w polsko-czeskim korpusie równoległym InterCorp
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.4
PDF
Roman Gawarkiewicz
51-69
Profile semantyczne przyjaciela i wroga w polsko-, rosyjsko- i niemieckojęzycznym obrazie świata
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.5
PDF
Людмила Горбунова
71-83
Концепт „олигарх”: опыт корпусного анализа
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.6
PDF (Русский)
Bożena Hrynkiewicz-Adamskich
85-99
Apostoł Andrzej – osoba i imię
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.7
PDF
Krzysztof Kusal
101-114
Формальные и семантические сближения в сфере русско-польской межъязыковой омонимии
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.8
PDF (Русский)
Joanna Orzechowska
115-125
Emotywny komponent znaczenia przymiotników negatywnie waloryzowanych w języku rosyjskim
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.9
PDF
Stanisław Puppel
127-136
W sprawie konieczności zachowania przedludzkich systemów komunikacyjnych (bezjęzykowych) w kontekście zachowania bioróżnorodności
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.10
PDF
Konrad Rachut
137-155
Komunikacja niewerbalna a tłumaczenie symultaniczne: aspekt empiryczny
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.11
PDF
Barbara Rodziewicz
157-170
Безопасность в польской и русской аксиосферах языкового сознания
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.12
PDF (Русский)
Michał Sarnowski
171-182
O rusycyzmach w utworach Mariusza Wilka (rekonesans badawczy)
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.13
PDF
Daria Słupianek-Tajnert
183-199
Fizyk jako element aksjosfery czasów Związku Radzieckiego (na przykładzie reportaży Hanny Krall i Jacka Hugo-Badera)
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.14
PDF
Ekaterina Starodvorskaia
201-210
От реальности к виртуальному миру и обратно: как язык помог нам в освоении Интернета и что произошло потом (на материале русского и польского языков)
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.15
PDF (Русский)
Jarosław Wierzbiński
211-223
Отражение речевой стихии времени в произведениях Михаила Зощенко
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.16
PDF (Русский)
Marian Wójtowicz
225-234
Imiona chrześcijańskie w Synodyku nowogrodzkim z końca XIV–XV wieku
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.17
PDF
Beata Waligórska-Olejniczak
235-251
Following Brodsky. Andrey Zvyagintsev’s Apocrypha
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.18
PDF (English)