Narracyjność językowego obrazu ludzkiej egzystencji w polskich i rosyjskich połączeniach wyrazowych zawierających czasowniki ruchu iść/идти, сhodzić/ходить (na materiale leksykograficznym)
PDF

Słowa kluczowe

narrativity
linguistic and cultural
picture of the world
narrations about human life
Polish and Russian

Jak cytować

Zając-Haduch, K. (2021). Narracyjność językowego obrazu ludzkiej egzystencji w polskich i rosyjskich połączeniach wyrazowych zawierających czasowniki ruchu iść/идти, сhodzić/ходить (na materiale leksykograficznym). Studia Rossica Posnaniensia, 46(2), 233–241. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.16

Abstrakt

The purpose of the study is to show narrative (narration) as a category that combines individual elements of knowledge, expressed through language, and, thus, ensures the cohesion of the linguistic and cultural picture of the world. In the light of this concept, the linguistic-cultural picture of the world is understood as a dynamic, multi-layered narrative depending on the accepted points of view, intentions, approaches and methods of conceptualization, categorization and axiologization of reality adopted in this culture. This article deals with the narrative of human life, which creates the expressions in Polish and Russian that contain verbs of movement. The analysis of the chosen phrases allows us to determine how similar life experiences are perceived in both languages, as well as to what extent the cultural conditions and the genetic proximity of both languages have an influence on similarities in the image of human existence.

https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.16
PDF

Bibliografia

Abramov, Fedor. Vokrug da okolo... Web. 14.10.2019. https://phrase_dictionary.academic.ru/913/ИДТИ_В_ОГОНЬ_И_ВОДУ.

Ârancev, Rudolʹf I., red. Slovarʹ-spravočnik po russkoj frazeologii. Moskva, Russkij âzyk, 1985.

Barthes, Roland. „Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań”. Przeł. Wanda Błońska. Pamiętnik Literacki, 4, 1968, s. 327–359.

Bartmiński, Jerzy, Ryszard Tokarski. „Definicja semantyczna: czego i dla kogo?”. O definicjach i definiowaniu. Red. Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1993, s. 47–61.

Bruner, Jerome. „Życie jako narracja”. Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 1990, s. 3–17.

Dziennik Polski, 09.05.2003. Web. 14.10.2019. https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=41890.

Filar, Dorota. Narracyjne aspekty językowego obrazu świata. Interpretacja marzenia we współczesnej polszczyźnie. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

Gogol’, Nikolaj V. Povest’ o tom, kak possorilsâ Ivan Ivanovič s Ivanom Nikiforovičem. Web. 14.10.2019. https://phraseology.academic.ru/9835/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F.

Hessen, Dymitr, Ryszard Stypuła, red. Wielki słownik polsko-rosyjski. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1996.

Karolak, Stanisław, red. Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski. Warszawa, Energeia, 1998.

Korpus Języka Polskiego, Web. 14.10.2019. https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/wychodzili-zsiebie;1954,3;2944.html.

Kotuła, Bożena, Marta Vojteková. „Narracyjność w strukturze semantycznej polskich i słowackich czasowników ruchu”. Narracyjność języka i kultury. Red. Dorota Filar, Dorota Piekarczyk. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, s. 147–159.

Krasnyh, Viktoriâ V. „Kulʹturologičeskij kommentarij”. Web. 15.10.2019. https://phrase_dictionary.academic.ru/2037/ПРИХОДИТЬ_В_СЕБЯ).

Kuratczyk, Magdalena, Eliza Małek, Jan Wawrzyńczyk, red. Wielki słownik polsko-rosyjski. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2016.

Kuznecov, Sergej A., red. Bol’šoj tolkovyj slovar’ russkogo âzyka. Sankt-Peterburg, Norint, 1998.

Molotkov, Aleksandr I., red. Frazeologičeskij slovarʹ russkogo âzyka. Moskva, Russkij âzyk, 1986.

Neznanskij, Fridrih E. Prosročennaâ viza. Web. 15.10.2019. https://phrase_dictionary.academic.ru/2037/ПРИХОДИТЬ_В_СЕБЯ.

Pajdzińska, Anna. „Sposoby uobecniania się podmiotu w tekście”. Podmiot w języku i kulturze. Red. Jerzy Bartmiński, Anna Pajdzińska. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 225–239.

Sandomirska, Irina. „O metaforach ŻYCIA i ŚMIERCI w stałych związkach wyrazowych w języku rosyjskim”. Język a Kultura. T. 13: Językowy obraz świata i kultura. Red. Anna Dąbrowska,

Janusz Anusiewicz. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, s. 355–367.

Stemplewska-Żakowicz, Katarzyna, Bartosz Zalewski. „Czym jest dobra narracja? Struktura narracji z perspektywy badaczy i klinicystów”. Badania narracyjne w psychologii. Red. Maria Straś-Romanowska, Bogna Bartosz, Magdalena Żurko. Warszawa, ENETEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2010, s. 17–52.

Szymczak, Mieczysław, red. Słownik języka polskiego. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2002.

Teliâ, Veronika N., red. Bolʹšoj frazeologičeskij slovarʹ russkogo âzyka. Moskva, AST-PRESS KNIGA, 2006.

Trzebiński, Jerzy. Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.

Varga, Krzysztof. Chłopaki nie płaczą. Web. 15.10.2019. https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/dochodzido-siebie;61,3;3100.html.

Zając-Haduch, Karina. „Śmierć w językowym obrazie świata Rosjan”. Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim. Red. Dorota Paśko-Koneczniak. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, s. 315–325.

Żelichowska, Magdalena. „Śmierć z perspektywy psychospołecznej”. Śmierć jako norma – śmierć jako skandal. Red. Waldemar Kuligowski, Piotr Zwierzchowski. Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, s. 80–85.