Tom 46 Nr 2 (2021)
Pełny numer
PDF

Introduction

Beata Waligórska-Olejniczak, Bożena Hrynkiewicz-Adamskich
9
Słowo wstępne
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.1
PDF

Articles

Jolanta Brzykcy
11-25
Świat jako tranzyt. Poetyka przestrzeni w poezji Gizelli Lachman
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.2
PDF
Roman Voitekhovich
27-49
Пространства Марины Цветаевой
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.3
PDF (Русский)
Alexander Chertenko
51-68
„Die Moskauer Sonne scheint überall“. Die sowjetische Hauptstadt als Raum der Utopie in Das neue Moskau (1938) und Die Schweinepflegerin und der Hirt (1941)
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.4
PDF (Deutsch)
Edyta Fedorushkov
69-77
Атрофия разума: Юрьев день Кирилла Серебренникова
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.5
PDF (Русский)
Monika Sidor
79-91
Od kulturowego pojmowania przestrzeni ku rozważaniom o wieczności. Dyskurs przestrzenny w powieści Brisbane Jewgienija Wodołazkina
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.6
PDF
Natalia Tuliakova, Natalia Nikitina
93-104
Travelling to the described present: mago-space in the Strugatskys’ Monday starts on Saturday
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.7
PDF (English)
Francesca Negro
105-124
A sour cherry orchard. An excursion through Chekhovian green spaces
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.8
PDF (English)
Antoni Bortnowski
125-134
Ироническое начало в фельетоне Киев-город Михаила Булгакова
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.9
PDF (Русский)
Monika Knurowska
135-146
„Перед зарей вас родила земля, погибнете вы раньше звезд вечерних”. Роман-памфлет Юрия Домбровского Обезьяна приходит за своим черепом
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.10
PDF (Русский)
Tomasz Nakoneczny
147-162
Między ratio a emotum. Polsko-rosyjskie postrzeganie wzajemne w perspektywie binarnej
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.11
PDF
Jana Kitzlerova
163-183
Маяковский – новатор языка? Словообразовательная структура неологизмов Маяковского и их роль в современном русском языке
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.12
PDF (Русский)
Agata Książek
185-199
Dwie przestrzenie wojennej propagandy. Język utworów moskiewskich Okien TASS
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.13
PDF
Alena Kalechyts
201-214
Прагматическая функция интертекстем в веб-медиатекстах белорусских и российских интернет-СМИ
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.14
PDF (Русский)
Małgorzata Wideł-Ignaszczak
215-231
Конфессиональная лексика в русском переводе энциклики папы Франциска Laudato si’ – пространство традиции и современности
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.15
PDF (Русский)
Karina Zając-Haduch
233-241
Narracyjność językowego obrazu ludzkiej egzystencji w polskich i rosyjskich połączeniach wyrazowych zawierających czasowniki ruchu iść/идти, сhodzić/ходить (na materiale leksykograficznym)
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.16
PDF
Maria Dzienisiewicz
243-255
Językowy obraz dźwięku (na materiale polsko- i rosyjskojęzycznych recenzji muzycznych)
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.17
PDF
Andrzej Narloch
257-269
Метафора systema digestorium в русском лингвокультурном пространстве
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.18
PDF (Русский)
Joanna Orzechowska
271-279
Лингвокультурологические аспекты невербальной коммуникации
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.19
PDF (Русский)
Krystyna Janaszek
281-291
Kompetencje użytkowników języka obcego. Wiedza socjokulturowa i kompetencja socjolingwistyczna studentów rusycystów
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.20
PDF
Zofia Szwed
293-303
Из наблюдений над способами выражения отрицания в церковнославянском тексте русского извода
https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.21
PDF (Русский)