Współczesne nazwiska rosyjskie pochodzenia polskiego
PDF

Jak cytować

Wójtowicz, M. (2013). Współczesne nazwiska rosyjskie pochodzenia polskiego. Studia Rossica Posnaniensia, (38), 253–260. https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.20

Abstrakt

The article presents an analysis of 349 surnames obtained from Russian telephone directories. The author discusses the most important phonetic and morphological features of Russian surnames of Polish origin, identifies their types and draws up a list of 116 most frequently used surnames.
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.20
PDF

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.