Nr 38 (2013)

Articles

Halina Chałacińska
21-32
Лингвистические исследования художественного слова в восприятии широкого литературоведения (на материале монографий Леон- тия Миронюка „Эволюция «не-слов» в русском языке” и Натальи Шевченко „Обреченность М. Цветаевой на неисчерпаемость”)
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.1
PDF (Русский)
Barbara Chlebda, Irena Danecka
33-40
Всем нужна буква Ё, или заметки преподавателей русского языка как иностранного
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.2
PDF (Русский)
Zofia Czapiga
41-52
O wyrażaniu radości (na przykładzie rosyjskich konstrukcji z predykatem „рад” i ich polskich odpowiedników przekładowych)
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.3
PDF
Dorota Dziewanowska
53-64
Nowe wymagania w zakresie nauczania wzorcowej rosyjskiej wymowy studentów rusycystów, rozpoczynających naukę języka na poziomie zerowym
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.4
PDF (Русский)
Władysław Figarski
65-80
O niektórych meandrach w rusycystyce zachodnioeuropejskiej
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.5
PDF
Krystyna Janaszek
89-100
Predyspozycje indywidualne studentów wyróżniających się
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.6
PDF
Stanislav Jelínek
101-106
Refleksje o gramatyce w nauczaniu języków obcych
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.7
PDF (Русский)
Sylwester Józefiak
107-117
Kształtowanie nawyków językowych w procesie glottodydaktycznym (aspekt ewolucyjno-antropocentryczny)
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.8
PDF
Jerzy Kaliszan
119-123
Homografia gramatyczna rzeczowników w języku rosyjskim
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.9
PDF (Русский)
Krzysztof Kropaczewski
145-158
Język rosyjski jako centrum idei narodowej – ujęcie Władymira Biblera
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.10
PDF
Olga Makarowska
159-170
„Koncept” oraz „koncept literacki” w ujęciu konceptologicznym
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.11
PDF (Русский)
Joanna Mianowska
171-180
Z problematyki wartości duchowych rosyjskiego prawosławia – „Dziennik pisarza” emigranta B.K. Zajcewa
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.12
PDF (Русский)
Andrzej Narloch
181-192
Identyfikacja i obraz adresata w kondolencjach internetowych
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.13
PDF (Русский)
Tadeusz Pacholczyk
193-202
Взаимосвязи и взаимообусловленности межкультурного образования и коммуникации на иностранном языке
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.14
PDF (Русский)
Antoni Paliński
203-212
Zintegrowane podejście w nauczaniu języka obcego
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.15
PDF
Wawrzyniec Popiel-Machnicki
213-222
Rosyjskie motywy w twórczych rozmyślaniach Janusza Głowackiego
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.16
PDF (Русский)
Stanisław Puppel
223-230
An assessment of natural language robustness and how it relates to natural language sustainability: a fuzzy ecological approach to the lives of natural languages
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.17
PDF (English)
Teresa Siek-Piskozub, Aleksandra Wach
231-244
Wielopłaszczyznowy charakter lekcji języka obcego
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.18
PDF
Andrzej Sitarski
245-252
O kategoryzacji pojęcia „ziemia” w aspekcie semantyczno-kulturologicznym (na materiale rosyjskich i polskich frazeologizmów z komponentem „земля”/„ziemia”)
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.19
PDF (Русский)
Marian Wójtowicz
253-260
Współczesne nazwiska rosyjskie pochodzenia polskiego
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.20
PDF