Kształtowanie nawyków językowych w procesie glottodydaktycznym (aspekt ewolucyjno-antropocentryczny)
PDF

Jak cytować

Józefiak, S. (2013). Kształtowanie nawyków językowych w procesie glottodydaktycznym (aspekt ewolucyjno-antropocentryczny). Studia Rossica Posnaniensia, (38), 107–117. https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.8

Abstrakt

This paper characterizes the theory and practice of developing language habits. The author describes some of the ways of forming habits by using glottodidactic methods such as: audio-lingual, cognitive and communicative. The results of the analysis show that the development of language habits should take place in repetitive informal situations, in which people use a foreign language in accordance with their intentions.
https://doi.org/10.14746/strp.2013.38.8
PDF

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.