Nadzieja w dyskursie afektywnym Czesława Miłosza
PDF

Słowa kluczowe

logotherapy
emotion
Polish prose
Miłosz
hope

Jak cytować

Rydz, A. (2023). Nadzieja w dyskursie afektywnym Czesława Miłosza. Studia Rossica Posnaniensia, 48(2), 41–57. https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.3

Abstrakt

The work aims to discuss the relationship between the vision of hope in Czesław Miłosz’s writing and the need for man to find meaning. The author realizes the theme based on the novel The Issa valley by the Polish Nobel Prize winner. The basic context in this sketch is the logotherapy project of Emanuel V. Frankl, professor of psychiatry and author of the bestseller Man in search of meaning. But another work by Frankl will be recalled here: The will of meaning, because in it the author included the assumptions of logotherapy. Other contexts introduced into this sketch are the cultural theory of emotions (Richard A. Shweder) and elements of the concept of subject (Michel Foucault). According to Miłosz – which results from the analysis of his novels – hope is necessary to find the meaning of existence. There is also an inverse relationship: the lack of hope has as its result a sense of meaningless existence, which can lead the hero of the novel to suicide. For Miłosz, finding the meaning of life, as well as not finding it, is a kind of mystery to which literature can make an approach. At the same time, literature can be something of a medium of meaning.

https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.3
PDF

Bibliografia

Evans, Dylan. Emocje: naukowo o uczuciach. Przeł. Radosław Kot. Poznań, Rebis, 2002.

Foucault, Michel. Hermeneutyka podmiotu. Przeł. Michał Herer. Oprac. Frédéric Gros. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Franaszek, Andrzej. Miłosz. Biografia. Kraków, Znak, 2011.

Frankl, Viktor Emil. Wola sensu: założenia i zastosowanie logoterapii. Przeł. Aleksandra Wolicka. Warszawa, Wydawnictwo Czarna Owca, 2010.

Hanusiewicz, Mirosława. Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, 2004.

Leder, Andrzej. „Słowo – fantazmat, fetysz?”. Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku. Red. Jagoda Wierzejewska, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz. Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2011, s. 198–208.

Markiewicz, Henryk. Wymiary dzieła literackiego. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1984.

Michalski, Karol. „Religia jako radykalne dążenie do sensu w logoterapii Viktora E. Frankla”. Studia Philosophiae Christianae UKSW, 2, 2020, s. 75–108. DOI: https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.2.03

Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Web. 29.03.2022. http://www.auschwitz.org/.

Miłosz, Czesław. Dolina Issy. Warszawa, TMM Polska/Planeta Marketing, 2007.

Miłosz, Czesław. Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku. Warszawa, Czytelnik, 1990.

Miłosz, Czesław. Wiersze wszystkie. Kraków, Wydawnictwo Znak, 2011.

Nycz, Ryszard. „Afektywne manifesty”. Teksty Drugie, 1, 2014, s. 9–13. DOI: https://doi.org/10.18318/td.2015.en.1.3

Przybylski, Ryszard. Mityczna przestrzeń naszych uczuć. Warszawa, Wydawnictwo Sic!, 2002.

Rydz, Agnieszka. „Czesław Miłosz w poszukiwaniu sensu”. Religijność Czesława Miłosza. Red. Zbigniew Kaźmierczyk, Katarzyna Wojan. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020, s. 336–347.

Shweder, Richard Allan. „«Nie jesteś chory, tylko się zakochałeś» – emocja jako system interpretacji”. Przeł. Bogdan Wojciszke. Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Red. Paul Ekman, Richard J. Davidson. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012, s. 36–47.

Wiśniewska, Lidia. „Konstruowanie świata Doliny Issy i Rodzinnej Europy jako synteza mityczna”. Religijność Czesława Miłosza. Red. Zbigniew Kaźmierczyk, Katarzyna Wojan. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020, s. 263–280.