Tom 48 Nr 2 (2023)
Studia Rossica Posnaniensia
Pełny numer
PDF

Articles

Żanna Niekraszewicz-Karotkaja
9-28
Анималистические гротески в фольклоре и литературе славянских народов как художественный антидепрессант и релевантный элемент культурной грамотности
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.1
PDF (Русский)
Magdalena Dąbrowska
29-40
Między radością a smutkiem. O nadziei w poezji Nikołaja Karamzina
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.2
PDF
Agnieszka Rydz
41-57
Nadzieja w dyskursie afektywnym Czesława Miłosza
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.3
PDF
Anna Boginskaya
59-68
Источники надежды в меняющейся действительности (на материале романа Бориса Пастернака Доктор Живаго)
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.4
PDF (Русский)
Aleksandra Zywert
69-81
Dum spiro spero? (Anna Starobiniec, Żywi)
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.5
PDF
Aleksandra Ancerowicz
83-96
Motyw nadziei w twórczości Igora Talkowa
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.6
PDF
Anna Rudyk
97-114
Leksykalne wykładniki emocji pozytywnych w tekście polskim w porównaniu z rosyjskim przekładem
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.7
PDF
Daniel Piecewicz
115-132
Non-speech information w angielskich i rosyjskich napisach Closed Captions zawartych w serialu Эпидемия. Analiza kontrastywna
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.8
PDF
Daniel Dzienisiewicz
133-151
Transkrypcja tekstu rosyjskiego na znaki polskiego alfabetu w relacjach z zesłania publikowanych na łamach czasopisma „Zesłaniec”
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.9
PDF
Larisa Mikheeva
153-162
Студент плюс-минус Интернет, или интернет-составляющая в компетенции русиста
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.10
PDF (Русский)