Transkrypcja tekstu rosyjskiego na znaki polskiego alfabetu w relacjach z zesłania publikowanych na łamach czasopisma „Zesłaniec”
PDF

Słowa kluczowe

transcription
linguistic norm
usus
Russian
Polish

Jak cytować

Dzienisiewicz, D. (2023). Transkrypcja tekstu rosyjskiego na znaki polskiego alfabetu w relacjach z zesłania publikowanych na łamach czasopisma „Zesłaniec”. Studia Rossica Posnaniensia, 48(2), 133–151. https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.9

Abstrakt

The aim of the article is to analyze transcription errors occurring in the texts transcribed from Russian into the Polish alphabet which were published in the journal “Zesłaniec”. The results of the study show that the majority of errors are caused by Polish language interference and insufficient knowledge of the Russian language. Many errors are also influenced by the sounds of the Russian language. The obtained results are compared against the outcomes of (presented) previous analyses and high-frequency errors observed in studies to date. On the basis of the conducted analysis, the author proposes to modify the current Polish transcription system of the Russian language. He postulates that the rules used by the Polish Scientific Publishers PWN are replaced with a set of rules which would to a greater extent reflect the phonetic features of the Russian language as well as the transcription practices of Polish speakers.

https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.9
PDF

Bibliografia

Dobry słownik języka polskiego. Web. 20.09.2021. https://dobryslownik.pl/slowo/transkrypcja/56835/.

Doroszewski, Witold et al. Pisownia polska. Przepisy − słowniczek. Wrocław, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1957.

Dulewiczowa, Irena. Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Fonetyka i fonologia. Grafia i ortografia. Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy „Omnitech Press”, 1993.

Dulewiczowa, Irena. Transkrypcja i transliteracja wyrazów rosyjskich. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1981.

Dzienisiewicz, Daniel. „O (nie)przestrzeganiu zasad transkrypcji współczesnego języka rosyjskiego (na przykładzie felietonistyki Stanisława Michalkiewicza)”. Slavia Orientalis, 68, 2019, s. 167–187.

Dzienisiewicz, Daniel, Maria Dzienisiewicz. „Praktyka transkrypcji współczesnego języka rosyjskiego na znaki polskiego alfabetu w świetle reguł Wydawnictwa Naukowego PWN (na podstawie eksperymentu badawczego)”. Studia Rossica Gedanensia, 7, 2020, s. 59–70. DOI: https://doi.org/10.26881/srg.2020.7.05

Fedorushkov, Yury. Kieszonkowy słownik piłki nożnej: rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Warszawa, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2018.

Lednicki, Wacław, red. Projekt transkrypcji z języka rosyjskiego na język polski. Kraków, Skład Główny: Gebethner i Wolff, 1934.

Liberek, Jarosław. „Norma językowa jako fakt społeczny fundowany na uzusie. Uwagi w kontekście Słownika właściwych użyć języka”. Język Polski, 110, 2, 2021, s. 34–48. DOI: https://doi.org/10.31286/JP.101.2.3

Polański, Edward, red. Nowy słownik ortograficzny PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.

Polański, Edward, red. Nowy słownik ortograficzny PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.

Polański, Edward, red. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Szymczak, Mieczysław, red. Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.

Szymczak, Mieczysław, red. Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

Szymczak, Mieczysław, red. Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.

Transkrypcja współczesnego alfabetu rosyjskiego. Web. 13.09.2021. https://sjp.pwn.pl/zasady/Transkrypcja-wspolczesnego-alfabetu-rosyjskiego;629697.html.

Transliteracja współczesnego alfabetu rosyjskiego. Web. 13.09.2021. https://sjp.pwn.pl/zasady/307-76-A-Transliteracja-wspolczesnego-alfabetu-rosyjskiego;629696.html.

Zanotowane. Web. 11.09.2021. http://zanotowane.pl/a/225/rosyjski,jest,piekny.php. Zesłaniec. Web. 11.09.2021. http://zeslaniec.pl/.