Kontrowersje wokół Humanae vitae

Main Article Content

Jan Tomczyk

Abstrakt

Celem tekstu jest zaprezentowanie szeregu kontrowersji, które miały miejsce z okazji publikacji encykliki Humanae vitae przez Pawła VI. Najpierw, przez ukazanie tła historycznego, zostały przedstawione przyczyny tak trudnej recepcji papieskiego dokumentu. W dalszej części opisano kulisy samego promulgowania encykliki przez papieża. Następnie, ukazano sprzeciw duchowieństwa, teologów i laikatu względem treści dokumentu, a także przytoczono przykłady pozytywnego odbioru Humanae vitae. Autor ukazuje również obecne trudności w przyjęciu orędzia encykliki oraz podkreśla jej niezmienną aktualność.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Varia
Biogram autora

Jan Tomczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny

Jan Tomczyk – misjonarz Świętej Rodziny, kleryk, student IV roku Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, na Wydziale Teologicznym UAM. Interesuje się myślą Josepha Ratzingera; e-mail: janeq.tomczyk@gmail.com.

Bibliografia

 1. Bartkowicz W. (2008), Próba oceny dyskusji wokół «Humanae vitae», „Teologia i Moralność” 3, s. 7-17.
 2. Benedykt XVI (2009), Encyklika Caritas in veritate.
 3. Franciszek (2016), Adhortacja Amoris laetitia.
 4. Górny G. (2015), Atak na Pawła VI, „Pastores” 66(1), s. 133-139.
 5. Jones E.M. (2013), Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wrocław.
 6. Kuby G. (2013), Globalna rewolucja seksualna, Kraków.
 7. Kupczak J. (2015), «Znak, któremu sprzeciwiać się będą» (Łk 2,34). O proroczym znaczeniu encykliki Humanae vitae, „Warszawskie Studia Teologiczne” 28(3), s. 36-64.
 8. Laun A. (1998), Trzydzieści lat po Humanae vitae, „Ethos” 43(3), s. 365-371.
 9. Laun A. (2008), «Humanae vitae» – niepotrzebny ciężar czy źródło miłości?, „Ethos” 84(4), s. 142-
 10. Malthus Th.R. (2007), Prawo ludności, Warszawa.
 11. Noonan J.Th. (1965), Contraception: A History of Its Treatment by the Catholic Theologians and
 12. Canonists, Massachusetts: Harvard University Press Cambridge.
 13. Paweł VI (1968a), Przemówienie podczas audiencji generalnej 31 lipca 1968 roku.
 14. Paweł VI (1968b), Przemówienie w Papieskim Seminarium Lombardzkim w Rzymie 7 grudnia 1968 roku.
 15. Paweł VI (1968), Encyklika Humanae vitae.
 16. Paweł VI (1971), Przemówienie podczas audiencji generalnej 4 sierpnia 1971 roku.
 17. Pius XI (1930), Encyklika Casti connubii.
 18. Rahner K. (1969), Na marginesie encykliki «Humanae vitae», „Więź” 129(1), s. 35-53.
 19. Ratzinger J. (1978), Homilia w monachijskiej Liebfrauenhirche, w: J. Szymik (2016), Theologia Benedicta, t. 3, Katowice, s. 336.
 20. Smith J.E. (1991), Humanae Vitae. A Generation Later, Washington, D.C..
 21. Sobór Watykański II (1965), Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes». W rocznicę ogłoszenia encykliki «Humanae vitae». Rozmowa z Księdzem Profesorem Tadeuszem Styczniem, (2003), „Ethos” 63-64(3-4), s. 507-509.
 22. Weigel G. (2000), Świadek nadziei, Kraków.
 23. Wojtyła K. i in. (1969), Memoriał Krakowski oraz wprowadzenie do Humanae vitae, w: Analecta Cracoviensia 1969, red. Karol Wojtyła, Kraków, s. 194-371.
 24. Wróbel J. (2008), Czy obronimy katolicką naukę o moralności małżeńskiej? Refl eksje nad aktualnością przesłania encykliki «Humanae vitae» w czterdziestą rocznicę jej ogłoszenia, „Teologia i Moralność” 4, s. 81-105.
 25. De.wikipedia.org. 2018. Thomas Robert Malthus, https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert_Malthus [dostęp: 26.02.2018].
 26. Idziemy (2015), Austria: kard. Schönborn broni swoich tez, odrzuconych przez Synod, http://www.idziemy.pl/kosciol/kard-schoenborn-broni-tez-odrzuconych-przez-synod/ [dostęp: 28.05.2020].
 27. Paweł VI i in. (1969), Encyklika Humanae vitae oraz komentarz teologów moralistów środowiska krakowskiego pod kierunkiem Karola kardynała Wojtyły, http://kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/humanae_vitae.pdf [dostęp: 26.02.2018].
 28. Population Council (2020), Timeline, https://www.popcouncil.org/about/timeline [dostęp: 28.05.2020].
 29. Tabor M. (2018), Konferencja w Lambeth. Co wydarzyło się w roku 1930?, http://npr.pl/index.php/content/view/277/ [dostęp: 25.02.2018].
 30. Wiśniewska K. (2008), Kościół spiera się o antykoncepcję, https://wyborcza.pl/1,75399,5770016,Kosciol_spiera_sie_o_antykoncepcje.html [dostęp: 28.05.2020].