Dylematy transhumanizmu II: wartości transhumanistyczne a optymalizacja technologiczna

Main Article Content

Teresa Grabińska

Abstrakt

Przedmiotem rozważań są wartości transhumanistyczne sformułowane przez Nicka Bostroma, których realizacja ma uzasadniać dynamiczny proces technicyzacji środowiska życia człowieka i jego biologicznej konstytucji. Powrót do nienowej propozycji Bostroma i jej kolejna krytyczna analiza pozwalają poznać głębiej cele ideologii transhumanizmu, która zaczyna zastępować tradycyjną humanistykę. Wynik analizy wskazuje na konieczność powrotu do tradycyjnego systemu wartości etycznych i zachowania w ewoluującym transczłowieku osoby ludzkiej. W artykule przybliża się także stan i możliwości nowych zintegrowanych technologii GRIN, których wprowadzanie, w dużej mierze sterowane prawami komercji, zagraża utratą kontroli człowieka nad jego własnym wytworem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grabińska, T. (2022). Dylematy transhumanizmu II: wartości transhumanistyczne a optymalizacja technologiczna. Teologia I Moralność, 17(1(31), 45-59. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.31.1.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Teresa Grabińska, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Polska

Teresa Grabińska – doktor fizyki teoretycznej, doktor habilitowany nauk filozoficznych, profesor akademicki badawczo-dydaktyczny w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Autorka ok. 400 prac naukowych, publikowanych w Polsce i za granicą, poświęconych fizyce kwantowej, kosmologii fizycznej, filozofii przyrody, filozofii nauki, personalizmowi, transhumanizmowi i sekuritologii. Wśród publikacji znajduje się 12 monografii autorskich i 28 monografii zbiorowych pod jej naukową redakcją lub współredakcją. Od kilku lat organizuje coroczną ogólnopolską konferencję z cyklu „Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne”. Zajmuje się też publicystyką naukową. Członek kolegium redakcyjnego kilku czasopism naukowych oraz członek kilku towarzystw naukowych – polskich i zagranicznych.

Referencje

 1. Arystoteles. 2007. Etyka nikomachejska, tłum. Daniela Gromska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bostrom, Nick. 2005. Transhumanist values. Review of Contemporary Philosophy, 4(1-2), 87-101.
 3. Brodie, Richard. 1997. Wirus umysłu, tłum. Piotr Turski. Łódź: TeTa Publishing.
 4. Cecchetto, David. 2013. Humanesis. Sound and technological posthumanism. Minneapolis–London: University of Minnesota Press.
 5. Convergence. Fascilitating Transdisciplinary Integration of Life Sciences, Physical Sciences, Engineering and Beyond. 2014. National Research Council of the National Academies. Washington DC: The National Academies Press.
 6. Dostojewski, Fiodor. 1978. Bracia Karamazow, tłum. Aleksander Wat. Warszawa: PIW.
 7. Doudna, Jennifer i Samuel H. Sternberg. 2017. A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to Control Evolution. New York: Houghton Mifflin Harcourt Publ. Comp.
 8. Grabińska, Teresa. 2003. Etyczny kontekst analizy pojęcia „przedsiębiorczość”. Archeus. Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej, 4, 141-177.
 9. Grabińska, Teresa. 2014. Nanotechnologie a bezpieczeństwo personalne i strukturalne. Logistyka, 2, Logistyka – nauka. płyta CD, nr 1, 556-563.
 10. Grabińska, Teresa. 2018. Bezpieczeństwo osoby i wspólnoty. Ochrona bytu osobowego w obliczu ideologii i praktyki transhumanizmu. Wrocław: Wydawnictwo AWL.
 11. Grabińska, Teresa. 2022a. Dylematy transhumanizmu I: ewolucja biologiczno-technokulturowa a ulepszanie człowieka, Teologia i Moralność, 17, 31-44.
 12. Grabińska, Teresa. 2022b. Transhumanistyczna denaturalizacja w świetle ekologii integralnej. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 1, w druku.
 13. Grabińska, Teresa. 2022c. Wartości transhumanistyczne a norma personalistyczna. W: Ulepszanie człowieka, red. Piotr Duchliński i Grzegorz Hołub. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, w druku.
 14. Kopania, Jerzy. 2021. Transhumanizm jako magia racjonalna. W: Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne, t. 11: Instrumentarium wojny kulturowej, red. Teresa Grabińska i Piotr Szczepański, 139-167. Wrocław: Wydawnictwo AWL.
 15. Kurzweil, Ray. 2013. Progress and Relinquishment. W: The Transhumanist Reader, red. Max More i Natasha Vita-More. Chichester: Wiley-Bleckwell.
 16. Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską. 1983. opr. Antoni Podsiad i Zbigniew Więckowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 17. More, Max. 1990. Transhumanism: Towards a Futurist Philosophy. Extropy, 6, 6-12.
 18. Nowacka, Maria. 2016. Bezpieczeństwo zdrowotne: od perswazji do przymusu. W: Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne, t. 4: Bezpieczeństwo w antroposferze i infosferze, red. Teresa Grabińska i Zbigniew Kuźniar, 109-121. Wrocław: Wydawnictwo WSOWL.
 19. Popper, Karl. 1963. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientifi c Knowledge. London: Routledge and Kegan Paul.
 20. Szymanowski, Paweł. 2019. Faith, technology and the future: The critical analysis of Christian transhumanism. Roma: Pontificia Università Lateranense, Accademia Alfonsiana, Istituto Superiore Di Teologia Morale.