Kulturotwórczy charakter dziedzictwa przekazanego przez rodzinę na podstawie adhortacji Familiaris consortio i Amoris /aetitia

Main Article Content

Wiesław Pieja

Abstrakt

Rodzina zdrowa moralnie swoim powołaniem i dziedzictwem włącza się w tworzony przez siebie obszar, jakim jest kultura. Rodzina, będąc grupą społeczną, ma wiele cech strukturalnych, dzięki którym komunikacja międzyosobowa za pomocą znaków dokonuje się w sposób łatwy, trwały i twórczy. Papież Franciszek podkreśla w Amoris laetitia, że rodzina jest poniekąd podstawowym źródłem kultury ludzkiej i chrześcijań­skiej. Jest instytucją kulturotwórczą. Najważniejszym warunkiem jest ten, aby rodzice mieli świadomość, że przekazują kulturę swego narodu, społeczeństwa, a jednocześnie mogą tworzyć własną kulturę rodzinną. Ten przekaz dziedzictwa kulturowego jest bogat­szy, jeżeli rodziny uczestniczą w szerokim zakresie w kulturze swojego społeczeństwa. W procesie socjalizacji ważne są także uwarunkowania, takie jak: duchowy klimat, stabil­ność życia, pokonywanie trudności, uczestnictwo obojga małżonków w całości życia mał­żeńskiego, więź z zaprzyjaźnionymi rodzinami, umiejętność świętowania czy spędzania wolnego czasu, otwartość na wartości duchowe i nadprzyrodzone. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pieja, W. (2022). Kulturotwórczy charakter dziedzictwa przekazanego przez rodzinę na podstawie adhortacji Familiaris consortio i Amoris /aetitia. Teologia I Moralność, 17(1(31), 189-203. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.31.1.12
Dział
Artykuły
Biogram autora

Wiesław Pieja, University of Applied Sciences in Tarnow, Poland

Wiesław Pieja – a priest of the Tarnów Diocese, a certified teacher. A former chairman of the “Arka” Specialist Counselling Centre in Bochnia and Dębica. Since 2007 he has been a parish priest of the Roman Catholic Parish in Okocim/ /Brzeska. The scope of his scientific work includes ethics, professional ethics, philosophy of morality, theology of dialogue. He has published scientific papers in Poland and abroad. He is a Member of the Association of Theological Moralists in Poland and lectures on ethics and professional ethics at the Tarnów School of Higher Education.

Referencje

 1. Source references:
 2. Dyczewski, Leon. 2003. Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 3. Francis. 2016. Exhortation “Amoris laetitia”. Roma.
 4. John Paul II. 1981. Exhortation “Familiaris consortio”. Roma.
 5. Nagórny, Janusz. 1997. Posłannictwo chrześcijan w świecie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 6. Ratzinger, Joseph. 2005a. Europa Benedykta w kryzysie kultur. Częstochowa: Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła.
 7. Ratzinger, Joseph. 2005b. Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 8. Wolański, Bogusław. 2022. Zadania rodziny chrześcijańskiej. http://wrodzinie.pl/zadania-rodziny-chrześcijańskiej.
 9. Subject references:
 10. Adamski, Franciszek. 1982. Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 11. Adamski, Franciszek. 1993. Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 12. Doniec, Renata. 2001. Rodzina wielkiego miasta. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 13. Dyczewski, Leon. 1992. Wartości w kulturze polskiej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 14. Kawecki, Witold. 2007. Ocalić człowieka. Ocalić kulturę. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 15. Pieja, Wiesław. 2018. Kulturotwórcza rola zdrowej moralnie rodziny. Kielce: Wydawnictwo Jedność.