Kulturotwórczy charakter dziedzictwa przekazanego przez rodzinę na podstawie adhortacji Familiaris consortio i Amoris laetitia
PDF (English)

Słowa kluczowe

kultura
rodzina
komunikacja międzyosobowa
przekaz kulturowy
instytucja kulturotwórcza

Jak cytować

Pieja, W. (2022). Kulturotwórczy charakter dziedzictwa przekazanego przez rodzinę na podstawie adhortacji Familiaris consortio i Amoris laetitia. Teologia I Moralność, 17(1(31), 189–203. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.31.1.12

Abstrakt

Rodzina zdrowa moralnie swoim powołaniem i dziedzictwem włącza się w tworzony przez siebie obszar, jakim jest kultura. Rodzina, będąc grupą społeczną, ma wiele cech strukturalnych, dzięki którym komunikacja międzyosobowa za pomocą znaków dokonuje się w sposób łatwy, trwały i twórczy. Papież Franciszek podkreśla w Amoris laetitia, że rodzina jest poniekąd podstawowym źródłem kultury ludzkiej i chrześcijań­skiej. Jest instytucją kulturotwórczą. Najważniejszym warunkiem jest ten, aby rodzice mieli świadomość, że przekazują kulturę swego narodu, społeczeństwa, a jednocześnie mogą tworzyć własną kulturę rodzinną. Ten przekaz dziedzictwa kulturowego jest bogat­szy, jeżeli rodziny uczestniczą w szerokim zakresie w kulturze swojego społeczeństwa. W procesie socjalizacji ważne są także uwarunkowania, takie jak: duchowy klimat, stabil­ność życia, pokonywanie trudności, uczestnictwo obojga małżonków w całości życia mał­żeńskiego, więź z zaprzyjaźnionymi rodzinami, umiejętność świętowania czy spędzania wolnego czasu, otwartość na wartości duchowe i nadprzyrodzone. 

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.31.1.12
PDF (English)

Bibliografia

Dyczewski, Leon. 2003. Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Francis. 2016. Exhortation “Amoris laetitia”. Roma.

John Paul II. 1981. Exhortation “Familiaris consortio”. Roma.

Nagórny, Janusz. 1997. Posłannictwo chrześcijan w świecie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Ratzinger, Joseph. 2005a. Europa Benedykta w kryzysie kultur. Częstochowa: Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła.

Ratzinger, Joseph. 2005b. Wiara - prawda - tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Wolański, Bogusław. 2022. Zadania rodziny chrześcijańskiej. http://wrodzinie.pl/zadania-rodziny-chrześcijańskiej.

Adamski, Franciszek. 1982. Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Adamski, Franciszek. 1993. Człowiek - wychowanie - kultura. Wybór tekstów. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Doniec, Renata. 2001. Rodzina wielkiego miasta. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dyczewski, Leon. 1992. Wartości w kulturze polskiej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kawecki, Witold. 2007. Ocalić człowieka. Ocalić kulturę. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Pieja, Wiesław. 2018. Kulturotwórcza rola zdrowej moralnie rodziny. Kielce: Wydawnictwo Jedność.