Odpowiedź Kościoła katolickiego na problem wykorzystywania seksualnego osób nieletnich przez duchownych w latach 1984-2022
PDF

Słowa kluczowe

nadużycia seksualne
osoby nieletnie
pedofilia
etyka
prawo
religia
bezbronni dorośli

Jak cytować

Kobyliński, A. (2023). Odpowiedź Kościoła katolickiego na problem wykorzystywania seksualnego osób nieletnich przez duchownych w latach 1984-2022. Teologia I Moralność, 17(2(32), 317–330. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.18

Abstrakt

W 2022 r. Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich stała się integralną częścią Dykasterii Nauki Wiary. W ten sposób została wyrażona wola papieża Franciszka, aby podkreślić znaczenie tych działań, które czynią Kościół katolicki bezpiecznym miejscem dla nieletnich. Głównym celem dociekań podjętych w artykule jest analiza najważniejszych etapów walki z nadużyciami seksualnymi duchownych katolickich w latach 1984-2022 oraz prezentacja wybranych aspektów etyczno-prawnych dramatu wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.18
PDF

Bibliografia

Abbate, Carmelo. 2012. Golgota. Viaggio segreto tra Chiesa e pedofilia. Milano: Edizioni Piemme.

Arrieta, Juan Ignacio. 2010. L’influsso del cardinale Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico. La Civiltà Cattolica, 3851/IV, 430-440.

Berry, Jason. 1992. Lead Us Not Into Temptation: Catholic Priests and the Sexual Abuse of Children, Urbana: University of Illinois Press.

Cucci, Giovanni i Hans Zollner. 2010. Chiesa e pedofilia. Una ferita aperta. Milano: Àncora Editrice.

Deckers, Daniel i Thomas Jansen. 2022. Das Echo aus der Kirche. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 123, 3.

Doyle, Thomas. 2014. Records show that John Paul II could have intervened in abuse crisis – but didn’t. National Catholic Reporter, 25 kwietnia. Dostęp: 30.09.2022. https://www.ncronline.org/news/accountability/records-show-john-paul-ii-could-have-intervened-abuse-crisis-didnt.

Kobyliński, Andrzej. 2016. Il dramma degli abusi sessuali sui minori nella Chiesa cattolica d’Irlanda. Studia Bobolanum, 27/4, 123-137.

Kobyliński, Andrzej. 2017. Il problema della pedofilia e dell’efebofilia nella Chiesa cattolica negli Stati Uniti. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 38/2, 71-82. DOI: https://doi.org/10.14746/10.21852/sem.2017.2.06 DOI: https://doi.org/10.21852/sem.2017.2.06

Kobyliński, Andrzej. 2019. Kościół kontra pedofilia. Do Rzeczy, 312/9, 64-65.

Kućko, Wojciech. 2020. Dylematy sakramentu pokuty i pojednania w kontekście nadużyć seksualnych wobec nieletnich w świetle nauczania papieża Franciszka. Teologia i Moralność, 15/1, 65-88. DOI: https://doi.org/10.14746/10.14746/tim.2020.27.1.05. DOI: https://doi.org/10.14746/tim.2020.27.1.05

Merelo Romojaro, Paula. 2022. Adultos vulnerados en la Iglesia. Madrid: Editorial San Pablo.

Mullaney, Michael. 2022. Child Sexual Abuse Crisis in the Irish Church 1996–2021: Guidelines and Canonical Response. The Person and the Challenges, 12/1, 23–51. DOI: https://doi.org/10.14746/10.15633/pch.4234 DOI: https://doi.org/10.15633/pch.4234

Nordheimer, Jon. 1985. Sex Charges against Priest Embroil Louisiana Parents. The New York Times, 20 czerwca, Sekcja A, 24.

Scaraffia, Lucetta. 2022. Gli abusi sessuali coperti e insabbiati. Scandalo infinito che umilia la Chiesa. La Stampa, 8 czerwca 2022, 31-32.

Scaraffia, Lucetta, Anna Foa i Franca Giansoldati. 2022. Agnus Dei. Gli abusi sessuali del clero in Italia. Milano: Editore Solferino.

The John Jay College of Criminal Justice. 2004. The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests and Deacons in the United States 1950-2002, Washington DC: United States Conference of Catholic Bishops.

Rigert, Joe. 2008. An Irish Tragedy: How Sex Abuse by Irish Priests Helped Cripple the Catholic Church. Baltimore: Crossland Press.

Rose, Michael S. 2001. Goodbye, Good Men: How Liberals Brought Corruption Into the Catholic Church. Washington DC: Regnery Publishing.

Rowiński, Tomasz. 2022. Trzy lata pilnowania pasterzy. Do Rzeczy, 481/25, 34-35.

Small, Andrew. 2022. Una Commissione ampliata per un mandato più ampio. L’Osservatore Romano, CLXII/248, 6.

Zollner, Hans. 2022. The Catholic Church’s Responsibility in Creating a Safeguarding Culture. The Person and the Challenges, 12/1, 5-21. DOI: https://doi.org/10.14746/10.15633/pch.4233. DOI: https://doi.org/10.15633/pch.4233