Afirmacja godności nienarodzonego dziecka i prenatalnego rodzicielstwa małżonków. Perspektywa mariologiczna i józefologiczna
PDF

Słowa kluczowe

prenatalne rodzicielstwo
Maryja i Józef
godność nienarodzonego dziecka
afirmacja prenatalnego macierzyństwa
afirmacja prenatalnego ojcostwa

Jak cytować

Waluś, M. (2023). Afirmacja godności nienarodzonego dziecka i prenatalnego rodzicielstwa małżonków. Perspektywa mariologiczna i józefologiczna. Teologia I Moralność, 18(1(33), 51–64. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.4

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie specyfiki procesu afirmacji godności życia nienarodzonego jeszcze dziecka oraz afirmacji prenatalnego rodzicielstwa w perspektywie mariologicznej i józefologicznej. Zastosowana została metoda analizy tekstów biblijnych oparta na różnych komentarzach biblijnych oraz ich interpretacjach obecnych w historii duchowości katolickiej w kontekście dogmatycznym refleksji mariologicznej. W pobożności i tradycji Bożego Narodzenia kwestia afirmacji nienarodzonego Jezusa bywa sprowadzana do braku miejsca w gospodzie, co jest nieporozumieniem historycznym i pomniejsza znaczenie afirmacji rodzicielstwa prenatalnego pary. Odmienne problemy z uznaniem godności wcielonego, jeszcze nienarodzonego Jezusa i rodzicielstwa prenatalnego Maryi powstały wśród chrześcijan w środowisku pogańskim. W części historyczno-teologicznej wskazano na zasadniczą postawę prorodzinności i prodzietności w środowisku Józefa i Maryi, związaną z uznaniem dzieci za dar Boży, dobry dla małżeństwa i społeczeństwa. Poczęcie i narodziny dziecka w małżeństwie były postrzegane jako dobra nowina dla całej wspólnoty. Jednak czas i sposób poczęcia Jezusa był trudnym doświadczeniem dla Józefa i Maryi; oboje zostali zaskoczeni sytuacją i podejmowali decyzję w samotności. Ostatecznym argumentem przyjęcia prenatalnego rodzicielstwa przez oboje – niezależnie od wzajemnych uczuć – jest rozpoznanie woli Bożej i godności nienarodzonego jeszcze dziecka.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.4
PDF

Bibliografia

Ambroży. 1981. Wykład Ewangelii według św. Łukasza (PL. 15, 1527-1850). W: Ojcowie Kościoła łacińscy. Teksty o Matce Bożej, red. Stanisław Napiórkowski, 69-71. Niepokalanów: Wydawnictwo Niepokalanów.

Beda Czcigodny. 1986. Homilia na zwiastowanie Najświętszej Panny, (PL 94,9-14). W: Ojcowie wspólnej wiary. Teksty o Matce Bożej, red. Stanisław Napiórkowski, 80. Niepokalanów: Wydawnictwo Niepokalanów.

Benedykt XVI. 2010a. Przemówienie podczas poświęcenia nowej fontanny w Watykanie. 5.07.2010. Salvatoris Mater 3-4 (2011). Dostęp: 20.12.2022. https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Salvatoris_Mater/Salvatoris_Mater-r2011-t13-n3_4/Salvatoris_Mater-r2011-t13-n3_4-s332-334/Salvatoris_Mater-r2011-t13-n3_4-s332-334.pdf.

Benedykt XVI. 2010b. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 19.12.2010. Dostęp: 20.12.2022. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_19122010.html.

Bourasse, Joannes. 1866. Summa aurea de laudibus Beatissimae Virginis Mariae dei genetrices sine labe conceptae, t. II, Paris: Lutetiae, 1175. Dostęp: 20.12.2022. https://archive.org/details/summaaureadelaud08bour/page/n713/mode/2up.

Corbeiensis, Ratbertus. 1849. Fragmentum de partu Virginis IX. Dostęp: 20.12.2022. https://la.wikisource.org/wiki/Fragmentum_de_partu_Virginis.

Gołębiowski, Michał. 2015. Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej. Kraków: Collegium Columbinum.

Gryglewicz, Franciszek. 1974. Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Warszawa: Pallotinum.

Jan Paweł II. 1987. Encyklika „Redemptoris Mater”. O błogosławionej Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła.

Jan Paweł II. 2008. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Keener, Craig. 2000. Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, tłum. Zbigniew Kościuk. Warszawa: Vocatio.

Langkammer, Hugolin. 1989. Apokryfy Nowego Testamentu, tłum. Hugolin Langkammer. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Linde, Samuel. 1812. Słownik języka polskiego, cz. 3. Warszawa: XX Pijarzy.

Mazurkiewicz, Roman. 2000. Teksty o Matce Bożej. Polskie średniowiecze. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.

Mazurkiewicz, Roman. 2011. Z dawnej literatury maryjnej. Zarysy i zbliżenia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Oficjum zwiastowania Maryi Pannie. 1991. W: Prawosławie. Teksty o Matce Bożej, cz. 1, red. Stanisław Napiórkowski, 24-25. Niepokalanów: Wydawnictwo Niepokalanów.

Packer, James i Tenney, Merrill. 1980. Słownik tła Biblii, tłum. Zbigniew Kościuk. Warszawa: Vocatio.

Piotr Chryzolog. 1981. Homilia na zwiastowanie Najświętszej Panny (2), (PL. 52,579-582). W: Ojcowie Kościoła łacińscy. Teksty o Matce Bożej, red. Stanisław Napiórkowski, 134. Niepokalanów: Wydawnictwo Niepokalanów.

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Warszawa: Edycja Świętego Pawła.

Starowieyski, Marek. 2017. Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie apokryficzne, t. 1, cz. 1. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Zimorowic, Józef. 2013. Iesus, Maria, Ioseph. Jezus, Maria, Józef. Lublin: Wydawnictwo UMCS.