Tom 18 Nr 1(33) (2023): Godność
Godność
Pełny numer
Pełny Numer

Varia

Bogdan Biela
83-101
Parafialne rady duszpasterskie – współodpowiedzialność laikatu za wspólnotę parafialną
https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.6
PDF
Aleksandra Kłos-Skrzypczak
103-117
Chrześcijańskie fake newsy w czasach postprawdy
https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.7
PDF
Dawid Pietras
119-136
Problematyka ważności i godziwości sakramentu pokuty sprawowanego w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X (FSSPX) w latach 1970-2015
https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.8
PDF
Dawid Pietras
137-152
Problematyka ważności i godziwości sakramentu pokuty sprawowanego w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X (FSSPX) według regulacji wydanych z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Miłosierdzia 2015/2016
https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.9
PDF
Grzegorz Wąchol
153-166
Wybrane objawy zaburzeń psychicznych podczas spowiedzi i wspierająca reakcja spowiednika
https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.10
PDF
Marcin Przywara
167-184
Duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie na podstawie orędzi papieża Franciszka z lat 2020-2022
https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.11
PDF
Mateusz Jakub Tutak
185-211
Religijność społeczeństwa ukraińskiego w perspektywie wyzwań dla Kościoła w Polsce
https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.12
PDF
Krzysztof Niewiadomski
213-224
Motywacja do przestrzegania Dekalogu w Collatio pierwszej De Praeceptis św. Bonawentury. Próba współczesnego odczytania
https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.13
PDF
Borys Jacek Soiński
225-252
Model silnego przywództwa jako antidotum na strach
https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.14
PDF
Szymon Spałek
253-267
Moralny wymiar jasnej triady i prężność psychiczna jako predyktory zachowań zdrowotnych wśród ozdrowieńców COVID-19
https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.15
PDF (English)