Problematyka ważności i godziwości sakramentu pokuty sprawowanego w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X (FSSPX) w latach 1970-2015
PDF

Słowa kluczowe

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X;
FSSPX
ważność i godziwość spowiedzi
Ecclesia supplet
błąd powszechny
wątpliwość pozytywna i prawdopodobna

Jak cytować

Pietras, D. (2023). Problematyka ważności i godziwości sakramentu pokuty sprawowanego w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X (FSSPX) w latach 1970-2015. Teologia I Moralność, 18(1(33), 119–136. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.8

Abstrakt

Celem artykułu jest wyjaśnienie kwestii ważności i godziwości sakramentu pokuty celebrowanego przez kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX) w latach 1970-2015. Zastosowano w nim metodę dogmatyczno-prawną, polegającą na analizie istniejących uregulowań prawnych. Ukazano status kapłanów, którzy szafowali sakramentem pokuty bez wymaganej ad validitatem jurysdykcji/upoważnienia, w rezultacie czego sakrament ten był nieważny. Założyć jednak należy, że mógł być w niektórych przypadkach ważny i godziwy z powodu błędu powszechnego lub wątpliwości pozytywnej i prawdopodobnej, kiedy Kościół uzupełnia potrzebną jurysdykcję/upoważnienie (CIC/17, kan. 209; CIC/83, kan. 144). Mógł być ważny także, kiedy wierni ze słusznej przyczyny prosili o ten sakrament, gdyż suspensa tych kapłanów nie została zadeklarowana (CIC/17, kan. 2261 § 2, 2284; CIC/83, kan. 1335 § 2).

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.8
PDF

Bibliografia

Arias, Juan. 2011. Przestępstwa i kary w ogólności. W: Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. Piotr Majer, 984-1046. Kraków: Wolters Kluwer.

Aznar Gil, Federico. 2009. La remisión de la excomunión ‘latae sententiae’ declarada a cuatro Obispos de la Fraternidad Sacerdotal de san Pío X: análisis canónico y repercusiones. Revista Española de Derecho Canónico, 66, 113-141. DOI: https://doi.org/10.36576/summa.29643

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. 2019. Powstanie Bractwa. Dostęp: 23.12.2019. https://www.piusx.org.pl/fsspx/powstanie.

Caridi, Cathy. 2013. Are SSPX Sacraments Valid? Part II. Dostęp: 06.02.2022. https://canonlawmadeeasy.com/2013/08/15/are-sspx-sacraments-valid-part-ii/.

Charriére, François. 1970. Décret d’érection de la Fraternité Sacerdotale Internationale Saint Pie X. W: Yves Montagne, L’évêque suspens: Mgr. Lefebvre, 1977, 27. Rome: Broché.

Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus. 1917. Acta Apostolicae Sedis, 9, 2, 1-456.

Codex Iuris Canonici, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatu s; Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku. Stan prawny na dzień 18 maja 2022 roku. Zaktualizowany przekład na język polski. 2022. Poznań: Pallottinum.

Congregatio pro Episcopis. 2009. Decreto di remissione della scomunica Con lettera. Acta Apostolicae Sedis, 101, 150-151.

Daly, Brendan. 2018. The Suspension of Priests: Procedures to Impose and Remove the Penalty. The Canonist, 9(1), 40-56.

De Galarreta, Alfonso. 2016. Sermon de Mgr de Galarreta le 2 juillet 2016 à St-Nicolas-du-Chardonnet– Ordination abbé Sabur. Dostęp: 19.11.2019. https://laportelatine.org/spiritualite/sermons/sermon-de-mgr-de-galarreta-le-2-juillet-2016-a-st-nicolas-du-chardonnet-ordinationabbe-sabur.

Dohnalik, Jan. 2017. Znaczenie zasady ‘Supplet Ecclesia’. Od kan. 209 KPK z 1917 roku do kan. 144 obecnego KPK – interpretacja i aplikacja. Prawo Kanoniczne, 60(4), 15-40. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.2017.60.4.02

Fellay, Bernard. 2017. L’entretien: Les mariages dans la Fraternité Saint-Pie X. Dostęp: 07.11.2021. https://laportelatine.org/actualite/texte-de-lentretien-de-mgr-fellay-les-mariages-dans-lafraternite-saint-pie-x-21-avril-2017.

Franciscus. 2015. Littera. Iubilaeo Extraordinario Misericordiae Adveniente. Acta Apostolicae Sedis, 107 , 974-976.

Franciscus. 2016a. Interview avec Guillaume Goubert, directeur de ‘La Croix’ et Sébastien Maillard, envoyé spécial à Rome. Dostęp: 16.04.2019. http://laportelatine.org/vatican/le_pape_francois/16_05_2016_pape_et_fsspx_la_croix.php.

Franciscus. 2016b. Litter ae Apostolicae de Iubilaeo Extraordinario Misericordiae concludendo Misericordia et misera. Acta Apostolicae Sedis, 108, 1311-1327 .

Franciscus. 2021. Constitutio Apostolica qua liber VI ‘Codicis Iuris Canonici’ reformatur Pascite gregem Dei. Communicationes, 53, 9-12.

Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X. 1970. Les statuts approuvés par Mgr Marcel Lefebvre. Dostęp: 01.05.2018. http://laportelatine.org/quisommesnous/statuts/001_statuts.php.

Glendinning, Chad. 2014. The Priestly Society of St. Pius X: The Past, Present, and Possibilities for the Future. Studia Canonica, 48, 331-372.

Hemperek, Piotr. 1980. Władza rozgrzeszania. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 27(5), 21-43.

Huet, Stanisław. 1959. Sakrament pokuty w świetle teologii i psychohigieny, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek.

Joannes Paulus II. 1988a. Constitutio Apostolica de Curia Romana Pastor bonus. Acta Apostolicae Sedis, 80, 841-912.

Joannes Paulus II. 1988b. Litterae Apostolicae Motu Proprio datae quibus Commissio quaedam ad plenam ecclesialem communionem Fraternitatis sacerdotalis a sancto Pio X sodalium vel eidem coniunctorum expediendam instituitur Ecclesia Dei adflicta. Acta Apostolicae Sedis, 80, 1495-1498.

Kaiser, Michael. 1985. Befügnis zur Entgegennahme der Beichten. Archiv für katholisches Kirchenrecht, 154, 180-182. DOI: https://doi.org/10.30965/2589045X-15401009

Karłowski, Kazimierz. 1957. Vademecum proboszcza i spowiednika. Praktyczny przewodnik w zakresie przepisów prawa kościelnego. Poznań: Pallottinum.

Karłowski, Kazimierz. 1962. Wprowadzenie do sakramentów świętych, t. I. Poznań–Warszawa–Lublin: Księgarnia św. Wojciecha.

Kondratuk, Laurent. 2002. L’usage de la juridiction supplétoire et des facultés déléguées par la Fraternité sacerdotale Saint Pie X. Dostęp: 17.03.2020. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01343510/document.

Lefebvre, Marcel. 1986. Sermon – Purification – Prise de soutane. Dostęp: 23.02.2022. https://laportelatine.org/formation/mgr-lefebvre/textes/sermon-de-mgr-lefebvre-purification-prise-desoutane-2-fevrier-1986.

Lessard-Thibodeau, John. 2018. Arriving at the Juridic Status of the Priestly Fraternity of Saint Pius X. Dostęp: 19.04.2022. https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/37735/1/Lessard-Thibodeau_John_%202018.pdf.

Liber VI. De sanctionibus poenalibus in Ecclesia. Communicationes, 53, 17-65.

Szmyd, Wojciech. 1929. Kary kościelne. Rozprawy z Zakresu Prawa Kościelnego, t. 2. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów.

Świerzawski, Wacław. 2015. Nawracajcie się i czyńcie pokutę. Sakrament pokuty i pojednania. Sakramenty Święte, t. 4. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.

Walker, Francisco. 2005. La facoltà per confessare. Periodica de Re Canonica, 94, 21-41.

Voderholzer, Rudolf. 2016. Presseerklärung zu den Meldungen die Priesterweihen der Priesterbruderschaft Papst Pius X. Dostęp: 16.04.2019. http://laportelatine.org/vatican/sanctions_indults_discussions/024_01_04_2016/22_06_2016_eveque_ratisbonne_ordinations_fsspx.php.

Żurowski, Marian. 1984. Problem władzy i powierzania urzędów w Kościele katolickim. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.