Zachęta do ostrożności
PDF

Słowa kluczowe

świadomość
filozofia umysłu
tożsamość
sztuczna inteligencja
emulacja mózgu
transhumanizm

Jak cytować

Szczęch, D. (2023). Zachęta do ostrożności. Teologia I Moralność, 18(1(33), 271–285. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.16

Abstrakt

Susan Schneider Świadome Maszyny. Sztuczna inteligencja i projektowanie umysłów, przeł. Joanna Bednarek, WN PWN, Warszawa 2021, ss. 249, ISBN: 978-83-012-1952-9

Celem artykułu recenzyjnego jest przybliżenie i skomentowanie treści zawartych w książce Susan Schneider Świadome Maszyny. Sztuczna Inteligencja i projektowanie umysłów wydanej w 2021 roku. Stosowaną metodą badawczą jest analiza (wydobycie z tekstu terminów i definicji oraz ich rekonstrukcja) oraz porównanie (zestawienie pojęć stosowanych przez autorkę z pojęciami używanymi w innych tekstach). Wnioski podkreślają aktualność problematyki podejmowanej przez autorkę oraz trafność jej zalecenia ostrożności podczas decydowania o modyfi kacji własnego mózgu.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.16
PDF

Bibliografia

Boden, Margaret. 2020. Sztuczna Inteligencja. Jej natura i przyszłość, tłum. Tomasz Sieczkowski. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Bostrom, Nick. 2016. Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, tłum. Dorota Konowrocka-Sawa. Gliwice: Helion.

Bostrom, Nick i Anders Sandberg. 2008. Whole Brain Emulation. A Roadmap. Dostęp: 05.10.2022. https://www.fhi.ox.ac.uk/brain-emulation-roadmap-report.pdf.

Bostrom, Nick. 2003. Are We Living in a Computer Simulation?. Philosophical Quarterly, 53, 243-255. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9213.00309

Eth, Daniel, Juan-Carlos Foust i Brandon Whale. 2013. The Prospects of Whole Brain Emulation within the next Half-Century. Journal of Artifiial General Intelligence, 4(3), 130-152. DOI: https://doi.org/10.2478/jagi-2013-0008

Gellers, Joshua. 2021. Rights for Robots. Artificial Intelligence, Animal and Environmental Law. Abington, New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429288159

Krajczyńska, Ewelina. 2010. Mózg najbardziej skomplikowaną strukturą we wszechświecie. Dostęp: 01.10.2022. https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C370904%2Cmozg-najbardziejskomplikowana-struktura-we-wszechswiecie.html.

Kurzweil, Ray. 2018. Jak stworzyć umysł. Sekrety ludzkich myśli ujawnione, tłum. Katarzyna Zielińska. Białystok: Studio Astropsychologii.

Kurzweil, Ray. 2016. Nadchodzi Osobliwość, tłum. Eliza Chodkowska i Anna Nowosielska. Warszawa: Kurhaus Publishing.

Larson, Erik. 2021. The Myth of Artificial Intelligence. Why Computers Can’t Think the Way We Do. Cambridge, London: The Belknap Press of Harvard University Press. DOI: https://doi.org/10.4159/9780674259935

Lovelock, James. 2019. Novacene. The Coming Age of Hyperintelligence. Penguin Books.

Okoro, Angel. Does the Chinese Room Thought Experiment disprove true AI and mind uploading?. Dostęp: 27.09.2022. https://carboncopies.org/does-the-chinese-room-thought-experiment-disprove-true-ai-and-mind-uploading/.

O’Connell, Mark. 2020. Być maszyną. Przygody wśród cyborgów, utopistów, hakerów i futurystów w ich skromnych staraniach, by rozwiązać problem śmierci, tłum. Aleksandra Małecka. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Rowling, Joanne. 2006. Harry Potter i Książę Półkrwi, tłum. Andrzej Polkowski. Poznań: Media Rodzina.

Schneider, Susan. 2021. Świadome Maszyny. Sztuczna inteligencja i projektowanie umysłów, tłum. Joanna Bednarek. Warszawa: WN PWN.

Schneider, Susan. 2011. The language of thought: A New Philosophical Direction. MIT Press. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262015578.001.0001

Science Fiction and Philosophy. From Time Travel to Superintelligence, red. Susan Schneider. 2009. Wiley-Blackwell.

Shapson-Coe, Alexander et al. 2021. A connectomic study of a petascale fragment of human cerebral cortex. Dostęp: 30.09.2022. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.29.446289v4.full.pdf. DOI: https://doi.org/10.1101/2021.05.29.446289

The Blackwell Companion to Consciousness. red. Max Velmans i Susan Schneider. 2007. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing.

Vinge, Vernor. (2003). Technological Singularity. Dostęp: 30.09.2022. http://cmm.cenart.gob.mx/delanda/textos/tech_sing.pdf.