Motywacja do przestrzegania Dekalogu w Collatio pierwszej De Praeceptis św. Bonawentury. Próba współczesnego odczytania
PDF

Słowa kluczowe

św. Bonawentura
Dekalog
przykazania
personalizm

Jak cytować

Niewiadomski, K. (2023). Motywacja do przestrzegania Dekalogu w Collatio pierwszej De Praeceptis św. Bonawentury. Próba współczesnego odczytania. Teologia I Moralność, 18(1(33), 213–224. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.13

Abstrakt

Collationes o dziesięciu przykazaniach św. Bonawentury są rodzajem mów mających walory duchowych konferencji i jednocześnie naukowych wykładów. W pierwszej z nich Doktor Seraficki podaje motywy zachowania przykazań. Autor artykułu, stosując metodę analizy tego tekstu, bada, czy argumenty przedstawione przez św. Bonawenturę są dziś aktualne dla teologii i praktyki pastoralnej. Na postawione pytanie znajduje odpowiedź twierdzącą. Wniosek ten jest oparty na poszukiwanym i wykazanym personalizmie oraz racjonalności cytowanego nauczania. Celem artykułu jest także przybliżenie ich współczesnemu czytelnikowi.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.13
PDF

Bibliografia

Battaglia, Vincenzo. 2008. Iesus Christus. W: Dizionario Bonaventuriano. Filosofi a, teologia, spiritualità, red. Ernasto Caroli, 506-517. Padova: Edizioni Francescane.

Bonawentura. 1891. Breviloqium. W: Opera omnia, t. 5, 199-291. Quaracchi: Collegium S. Bonaventurae.

Bonawentura. 1995. Collationes de Decem Praeceptis. Collazioni sui dieci precetti. W: Opere di san Bonaventura. Sermoni teologici, tłum. Pietro Maranesi, Renato Russo i Attilio Stendardi, red. Jacques G. Bougerol, Cornelio Del Zotto i Leonardo Sileo, t. 6/2, 35-125. Roma: Città Nuova Editrice.

Bonawentura. 1887. Commentaria In Quatuor Libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi. Opera omnia, t. 3. Quaracchi: Collegium S. Bonaventurae.

Brachetta, Silvio. 2008. Libertà e precetto nei sermoni teologici della maturità in san Bonaventura da Bagnoregio. Dostęp: 15.01.2022. https://www.academia.edu/7888581/Libert%C3%A0_e_precetto_nei_Sermoni_teologici_della_maturitC3%A0_in_San_Bonaventura_da_Bagnoregio.

De Armellada, Bernardino. 1995. Introduzione. W: Opere di san Bonaventura. Sermoni teologici, red. Jacques G. Bougerol, Cornelio Del Zotto i Leonardo Sileo, t. 6/2, 7-25. Roma: Città Nuova Editrice.

Derdziuk, Andrzej. 2010. Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Grzegorz Wielki. 1998. Homilie na Ewangelie, tłum. Oficyna Wydawnicza Viator. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Viator.

Heinz, Hanspeter. 1985. Trinitarische Begegnungen bei Bonaventura: Fruchtbarkeit einer appropriativen Trinitätstheologie. Münster: Aschendorff .

Horowski, Aleksander. 2008. Św. Bonawentura z Bagnoregio, doktor Kościoła, i jego Konferencje o sześciu dniach stworzenia. W: Konferencje o sześciu dniach stworzenia albo oświecenia Kościoła. Wydanie synoptyczne tekstu oryginalnego redakcji A oraz B z przekładem polskim, red. Aleksander Horowski, 5-27. Kraków: Wydawnictwo Serafin.

Nguyen Van Si, Ambrogio. 1995. Seguire e imitare Cristo secondo San Bonaventura. Milano: Edizioni Biblioteca Francescana.

Quinn, John F. 1974. The Moral Philosophy of St. Bonaventure. The Southwestern Journal of Philosophy, 5(2), 39-70. DOI: https://doi.org/10.5840/swjphil19745229

Salij, Jacek. 2015. Wolność w refleksji św. Augustyna. Poznańskie Studia Teologiczne, 29, 213-223. DOI: https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.12

Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.

Spaeth, Paul J. 1995. Introduction. W: Works of Saint Bonaventure. Collations on the Ten Commandments, red. Francis E. Coughlin, t. 6, 1-16. New York: Franciscan Institute St. Bonaventure University St. Bonaventure.

Veuthey, Léon. 1996. Filozofa chrześcijańska św. Bonawentury, tłum. Edward Iwo Zieliński. Nieokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.