Duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie na podstawie orędzi papieża Franciszka z lat 2020-2022
PDF

Słowa kluczowe

Światowe Dni Młodzieży
papież Franciszek
młodzież

Jak cytować

Przywara, M. (2023). Duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie na podstawie orędzi papieża Franciszka z lat 2020-2022. Teologia I Moralność, 18(1(33), 167–184. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.11

Abstrakt

Światowe Dni Młodzieży od wielu lat są jedną z największych inicjatyw duszpasterstwa młodzieżowego w Kościele. Każda edycja tego wydarzenia dotyka nowych problemów i wyzwań młodego pokolenia. W artykule autor przedstawia krótko historię Światowych Dni Młodzieży oraz analizuje treść orędzi papieża Franciszka na lata 2020-2022 w celu znalezienia myśli przewodniej dotyczącej przygotowania do lizbońskiej edycji tego spotkania. W pracy zastosowano metodę analizy i syntezy oraz metodę porównawczą. Z analizowanych poniżej orędzi papieskich wynika jasno, że czas, w którym organizowane są najbliższe Światowe Dni Młodzieży, to bardzo trudny okres dla świata i Kościoła powszechnego. Pandemia COVID-19 bowiem oraz wojna na Ukrainie odcisnęły potężne piętno na sposobie przeżywania codzienności przez współczesnego człowieka. Porównując treść poszczególnych orędzi, można również dojść do wniosku, że papież Franciszek doskonale orientuje się w sytuacji życiowej najmłodszego pokolenia, szukając sposobu rozwiązania poszczególnych wyzwań i problemów stojących przed młodzieżą.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.11
PDF

Bibliografia

Franciszek. 2013. Adhortacja „Evangelii gaudium”.

Franciszek. 2019. Adhortacja „Christus vivit”.

Franciszek. 2020. Orędzie na XXXV Światowy Dzień Młodzieży. Dostęp: 15.11.2022. https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/youth/documents/papa-francesco_20200211_messaggio-giovani_2020.html.

Franciszek. 2021. Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Młodzieży. Dostęp: 15.11.2022. https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-09/papiez-franciszek-na-sdm-2021-tekst-oredzia.html.

Franciszek. 2022a. Orędzie na XXXVII Światowy Dzień Młodzieży. Dostęp: 15.11.2022. https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/youth/documents/papa-francesco_20220815_messaggio-giovani_2022.html.

Franciszek. 2022b. Orędzie z okazji II Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. L’Osservatore Romano, 443 6, 4-6.

Jan Paweł II. 1979. Encyklika „Redemptor hominis”.

Jan Paweł II. 1991. Orędzie na VII Światowy Dzień Młodzieży. L’Osservatore Romano, 13(2), 5-7.

Jan Paweł II. 1992. Orędzie na VIII Światowy Dzień Młodzieży. L’Osservatore Romano, 13(10), 8-10.

Jan Paweł II. 1995. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej z okazji X Światowego Dnia Młodzieży. L’Osservatore Romano, 16(6), 45-46.

Jan Paweł II. 1996. Homilia wygłoszona podczas XI Światowego Dnia Młodzieży. L’Osservatore Romano, 17(5), 37-38.

Jan Paweł II. 1999. Orędzie na XV Światowy Dzień Młodzieży. L’Osservatore Romano, 20(9-10), 16-19.

Jan Paweł II. 2000. Przemówienie do młodych zgromadzonych na placu Świętego Piotra. L’Osservatore Romano, 21(10), 14-16.

Jan Paweł II. 2001. Orędzie na XVII Światowy Dzień Młodzieży. L’Osservatore Romano, 22(9), 6-8.

Kowalczyk, Marian. 2022. Implikacje teologiczne apostolatu młodzieży w świetle nauczania papieży XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.