Prawdziwe oblicze relatywizmu moralnego
PDF

Jak cytować

Nyszko, A. (2023). Prawdziwe oblicze relatywizmu moralnego. Teologia I Moralność, 18(1(33), 317–319. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.20

Abstrakt

Peter Kreeft. 2021. Krytyka relatywizmu moralnego. Wywiad z pewnym absolutystą. Warszawa: Wydawnictwo „Fundacja Prodoteo”.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.20
PDF