Znamiona dojrzałości uczuciowej kandydatów do kapłaństwa
PDF

Jak cytować

Derdziuk, A. (2023). Znamiona dojrzałości uczuciowej kandydatów do kapłaństwa. Teologia I Moralność, 18(1(33), 309–311. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.18

Abstrakt

Ks. Łukasz Plata, Dojrzałość uczuciowa w formacji do kapłaństwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020, s. 317.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.18
PDF