Rodzina i wiara w życiu mężczyzn osadzonych
PDF

Słowa kluczowe

rodzina
wiara
wartości
osadzeni
Centrum Studiów dla Osadzonych

Jak cytować

Brzeziński, M. (2023). Rodzina i wiara w życiu mężczyzn osadzonych. Teologia I Moralność, 18(2(34), 169–180. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.11

Abstrakt

Rodzina i wiara mimo dokonujących się szybkich zmian społecznych wciąż według wielu badań stanowią podstawowe wartości w życiu człowieka, przynajmniej w sensie deklaratywnym. Podczas swoich spotkań w z osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności w różnych zakładach karnych temat wartości, rodziny, wiary, znaczenia kary i możliwości wykorzystania tego czasu podejmowali Jan Paweł II oraz Franciszek. Posługując się metodą analizy i syntezy tekstów tych dwóch papieży zechcemy ukazać w jaki sposób mówią do osadzonych, oraz w jaki sposób ukazują te wartości, czy mają, a jeśli tak, to jakie mają znaczenie również w sposobie odbywania kary pozbawiania wolności. Chcąc ukazać jakie mają spojrzenie i rozumienie tych wartości sami osadzeni, w tym celu została przeprowadzona przez autora, krótka ankieta wśród mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności, a którzy otrzymali szansę i możliwość studiowania w Centrum Studiów dla Osadzonych przy Areszcie Śledczym w Lublinie, na kierunku nauki o rodzinie. Mamy świadomość, że jest to nieliczna grupa badawcza (obecnie studiuje tam ok. 30 mężczyzn), a większość z nich (ponad 70%) uczestniczyła w badaniu. Analiza tych badań pozwoli na zobaczenie, czy i jeśli tak, to jakie miejsce te wartości zajmują w tej szczególnej grupie społecznej, również w kontekście papieskiego nauczania.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.11
PDF

Bibliografia

Francesco. 2014. Discorso durante la visita ai detenuti, al personale penitenziario e alle loro famiglie. Castrovillari (Cosenza) 21 giugno 2014. Dostęp: 13.02.2023. https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/june/documents/papa-francesco_20140621_visita-pastorale-cassano-carcere.html

Francesco. 2015a. Discorso durante la visita alla Casa Circondariale „Giuseppe Salvia”. Napoli 21 marzo 2015, Dostęp: 13.02.2023. https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/march/documents/papa-francesco_20150321_napoli-pompei-detenuti-poggioreale.html.

Francesco. 2015b. Discorso durante la visita al Centro di Rieducazione Santa Cruz – Palmasola. Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). 10 luglio 2015. Dostęp: 13.02.2023. https://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150710_bolivia-palmasola.html.

Francesco. 2016. Discorso durante la Visita al Centro di Riabilitazione Sociale. Ciudad Juárez, 17 febbraio 2016. Dostęp: 13.02.2023. https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160217_messico-detenuti.html.

Franciszek. 2013. Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie „Evangelii gaudium”.

Franciszek. 2015a. Przemówienie podczas Święta Rodziny i modlitewnego czuwania. B. Franklin Parkway, Filadelfia 26 settembre 2015. Dostęp: 13.02.2023. https://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150926_usa-festa-famiglie.html.

Franciszek. 2015b. Przemówienie podczas spotkania z więźniami, Curan-Fromhold Prision, Filadelfia 27 wrzesień 2015. Dostęp: 13.02.2023. https://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150927_usa-detenuti.html.

Jan Paweł II. 1991. Przemówienie do więźniów wygłoszone w Zakładzie Karnym w Płocku. Płock.07.06.1991. Dostęp: 15.02.2023. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/30plock_07061991.html

Jan Paweł II. 1994. List do rodzin „Gratissimam sane”.

Jan Paweł II. 2000. Więzienie ma sens, gdy służy odnowie człowieka. Jubileusz w więzieniach. Rzym. 09.07.2000. Dostęp: 15.02.2023. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/wiezienie_09072000.html

Rehabilitacja, Słownik Języka Polskiego PWN. Dostęp: 07.06.2023. https://sjp.pwn.pl/sjp/rehabilitacja;2514620.html.