Wolność słowa a cenzura mediów tureckich w kontekście nowelizacji ustawy o mediach społecznościowych
PDF

Słowa kluczowe

cenzura
media
Turcja
prawo
wolnośc

Jak cytować

Cymanow-Sosin, K., Młyczyński, K., & Tenerowicz, K. (2023). Wolność słowa a cenzura mediów tureckich w kontekście nowelizacji ustawy o mediach społecznościowych. Teologia I Moralność, 18(2(34), 281–294. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.18

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości publicznego wyrażania poglądów w mediach oraz respektowanie wzajemnego poszanowania w komunikacji, co jest uznawana za fundament standardów demokratycznych na świecie. Naukowcy namysł dotyczy przykładu państwa, w którym ograniczanie tego podstawowego prawa jest częstszą praktyką. Odnosi się to zarówno do samego rozumienia cenzury, jak i jej stosowania w życiu publicznym. Wybranym do badań tej kwestii jest Turcja, która – mimo konstytucyjnych gwarancji wolności prasy – coraz częściej ogranicza i utrudnia działalność mediów.

Badaniom z wykorzystaniem analizy treści oraz studium przypadku jako kluczowych metodach badawczych wykorzystanych w niniejszym artykule zostały poddane przekazy w mediach tureckich wobec narastania tego zjawiska na przykładzie wydarzeń związanych z nieudanym zamachem stanu z lipca 2016 roku, po którym rzeczywista działalność mediów została znacząco utrudniona, a dziennikarze stali się obiektem prześladowań na ogromną skalę.

Wnioski dotyczą naukowej oceny reakcji na przepisy, które wzbudziły ogromny sprzeciw i kontrowersje wśród partii opozycyjnych w Turcji, międzynarodowych instytucji zajmujących się prawami człowieka oraz niezależnymi organizacjami wspierającymi te prawa.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.18
PDF

Bibliografia

Akay, Özlem, Sir, Cankat. 2021. Turkey: Turkey's New Regulation On Social Media; Social Network Provider, Content Extraction, Representation And More. Dostęp: 08.07.2021. https://www.mondaq.com/turkey/social-media/1024302/turkey39s-new-regulation-on-social-media-social-network-provider-content-extraction-representation-and-more.

Akgül, M., Kırlıdoğ, M. 2021. “Internet Censorship in Turkey”, Internet Policy Review, 4(2), za: End of news: Internet censorship in Turkey. Dostęp: 08.07.2021. https://www.freewebturkey.com/wp-content/uploads/2021/01/end-of-news.pdf. DOI: https://doi.org/10.14763/2015.2.366

Bilginsoy, Zeynep. 2021. Twitter to establish legal entity in Turkey, comply with law. Dostęp: 08.07.2021. https://apnews.com/article/world-news-turkey-media-social-media-e0d122e1856f8ce3382d55fea93e6029.

Cenzura mediów społecznościowych w Turcji? Parlament przyjął ustawę. Dostęp: 30.6.2020. https://cyberdefence24.pl/bezpieczenstwo-informacyjne/cenzura-mediow-spolecznosciowych-w-turcji-parlament-przyjal-ustawe.

Cymanow-Sosin, Klaudia. 2018. Mowa nienawiści – etyczne ramy komunikowania i podmiotowa odpowiedzialność wobec walczących słów. Studia Medioznawcze, 19 (3), 117-126. DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.58

Czuma, Beata. 2020. Turcja będzie cenzurowała media społecznościowe. Dostęp: 30.07.2021. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/turcja-bedzie-cenzurowala-media-spolecznosciowe.

Declaration on the freedom of expression and information adopted by the Committee of Ministers on 29 April 1982 at its 70th Session, Council of Europe, Committee of Ministers. Dostęp: 06.07.2021 https://www.right2info.org/resources/publications/instruments-and-standards/coe_decl-on-foe-and-foi_1982.

End of news: Internet censorship in Turkey. Dostęp: 08.07.2021 https://www.freewebturkey.com/wp-content/uploads/2021/01/end-of-news.pdf.

Ergöçün. Gokhun. 2021. Twitter to appoint local Turkey representative. Dostęp: 20.03.2021. https://www.aa.com.tr/en/turkey/twitter-to-appoint-local-turkey-representative/2182128.

Haciyakupoglu, Guliza and Weiyju Zhang. 2015. “Social Media and Trust during the Gezi Protests in Turkey”, Journal of Computer-Mediated Communication, 20, 450-466. DOI: https://doi.org/10.1111/jcc4.12121

Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Poprawka I. Dostęp: 06.07.2021 http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html.

Letsch, Constanze. 2014. Turkey pushes through new raft of 'draconian' internet restrictions. Dostęp: 06.02.2014, https://www.theguardian.com/world/2014/feb/06/turkey-internet-law-censorship-democracy-threat-opposition.

Memorandum on freedom of expression and media freedom in Turkey, Commissioner for Human Rights, Strasbourg. 2017. Dostęp: 08.07.2021. https://rm.coe.int/16806f1ae2.

Pisarek, Walery. 2002. Wolność słowa a wolność prasy, Zeszyty Prasoznawcze, R. XLV, 1-2 (169-170), 9.

Słownik Języka Polskiego. Dostęp: 06.07.2021 https://sjp.pwn.pl/szukaj/cenzura.html.

Wojtyła, Karol. 2000. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin. TN KUL.

Wolska, Anna. 2020. Turcja: Kontrowersyjna ustawa o mediach społecznościowych przyjęta. Dostęp: 14.07.2021 https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/turcja-kontrowersyjna-ustawa-o-mediach-spolecznosciowych-przyjeta-wolnosc-slowa/.