Spotkania Małżeńskie jako droga rozwoju małżonków – na podstawie przeglądu wybranej literatury oraz badań własnych
PDF

Jak cytować

Stankiewicz, K., & Kochan, A. (2023). Spotkania Małżeńskie jako droga rozwoju małżonków – na podstawie przeglądu wybranej literatury oraz badań własnych. Teologia I Moralność, 18(2(34), 295–309. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.19

Abstrakt

Spotkania Małżeńskie jako stowarzyszenie katolickie, oferujące  rekolekcje dla małżeństw, od wielu lat wspiera małżonków na ich wspólnej drodze, oferując im narzędzia z zakresu efektywnej komunikacji małżeńskiej, opierające się na doświadczeniu współpracy z łaską Bożą wypływającą z mocy sakramentu małżeństwa. W artykule przedstawiono wyniki badań, których przedmiotem było znaczenie Spotkań Małżeńskich dla rozwoju małżonków – zarówno w wymiarze małżeńskim, jak też indywidualnym.

Celem badań było poznanie tego rozwoju w kontekście zaangażowania małżonków w katolickiej wspólnocie. Wzięli w nich udział animatorzy prowadzący rekolekcje. Wykorzystano metodę wywiadu otwartego pogłębionego w ramach jakościowej strategii badań. Wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących funkcjonowania w związku i rozwoju małżonków zaangażowanych w Spotkaniach Małżeńskich.

Badania pokazały, jak pomocna dla związku może być znajomość zasad i codzienne praktykowanie efektywnej komunikacji interpersonalnej, prowadzonej zgodnie z zasadami otwartości, poszanowania i akceptacji drugiej osoby, powiązanej z rozumieniem małżeństwa wypływającym z nauki Kościoła. Niezwykle istotny okazał się również kontakt z innymi małżeństwami oraz wymiana doświadczeń dotyczących przeżywanych trudności i kryzysów w relacji oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Wyniki badań stały się punktem wyjścia do sformułowania rekomendacji w zakresie duszpasterstwa małżeństw.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.19
PDF

Finansowanie

małżeństwo

rodzina

dialog

Spotkania Małżeńskie

zrzeszenie katolickie

Bibliografia

Biel, Stanisław. 2016. Komunikacja małżeńska kluczem wychowania do dialogu – sprawozdanie z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 8(29/3), 33-56.

Franciszek. 2016. Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”.

Frydrychowicz, Stefan. 1999. Proces mówienia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Grzybowski, Jerzy. 2019. Dialog jako droga duchowości w małżeństwie i nie tylko. Warszawa: Wydawnictwo M.

Grzybowscy, Irena i Jerzy. 2015. Spotkania Małżeńskie. Podręcznik dla prowadzących rekolekcje podstawowe. Warszawa: Spotkania Małżeńskie.

Harwas-Napierała, Barbara. 2006. Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kamiński, Ryszard. 2010. Troska duszpasterstwa rodzin o małżeństwo i rodzinę. Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, 2(2), 5-24.

Katechizm Kościoła Katolickiego. 1994. Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum.

Kaźmierczak, Maria i Mieczysław Plopa. 2008. Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej. Warszawa: Wydawnictwo VIZJA PRESS&IT.

Kodeks Prawa Kanonicznego. 1983. Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum.

Leśniak, Marek. 2003. Małżeństwo. Hasło w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. Andrzej Zwoliński, 275. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Liberska, Hanna i Mirosława Matuszewska. 2001. Wybrane psychologiczno-społeczne mechanizmy funkcjonowania małżeństwa. W: Małżeństwo: męskość, kobiecość, miłość, konflikt, red. Hanna Liberska i Mirosława Matuszewska, 13-46. Poznań: Wydawnictwo Humaniora.

Piotrowski, Paweł. 2014. Pseudodialog jako (pseudo)komunikacja w pseudowychowaniu. W: Sytuacje i przestrzenie edukacyjne – nowe propozycje odczytania, red. Józef Górniewicz, Edyta Borys i Małgorzata Stańczak, 29-42. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM.

Ryś, Maria. 2004. Jakość związku małżeńskiego a poziom bliskości małżonków i sposoby rozwiazywania przez nich konfliktów. Studia Psychologica, 5, 57-67.

Sarmiento, Augusto. 2002. Małżeństwo chrześcijańskie. Kraków: Wydawnictwo M.

Skorowski, Henryk. 2003. Dialog. Hasło w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. Andrzej. Zwoliński, 105. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Sobczyk, Adam Józef. 2014. Rodzina chrześcijańska w nauczaniu Papieża Franciszka. Teologia i Moralność, 2(16), 201-214. DOI: https://doi.org/10.14746/tim.2014.16.2.14

Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.

Śmigiel, Wiesław. 2010. Zrzeszenia rodzin katolickich w Polsce. Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, 2(57), 65-75.

Tarnowski, Janusz. 2003. Jak wychowywać? W ogniu pytań. Ząbki: Wydawnictwo Apostolicum.