Dojrzali czy niedojrzali? Dojrzałość nupturientów do zawarcia sakramentalnego związku na podstawie badań pilotażowych w archidiecezji poznańskiej
PDF

Słowa kluczowe

małżeństwo
narzeczeni
dojrzałość
sakrament
dobrostan małżeński

Jak cytować

Pilarczyk, H. (2023). Dojrzali czy niedojrzali? Dojrzałość nupturientów do zawarcia sakramentalnego związku na podstawie badań pilotażowych w archidiecezji poznańskiej. Teologia I Moralność, 18(2(34), 363–382. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.25

Abstrakt

Celem prezentowanego artykułu pt. „Dojrzali czy niedojrzali? Dojrzałość nupturientów do zawarcia sakramentalnego związku na podstawie badań pilotażowych w Archidiecezji poznańskiej” było przedstawienie wyników badań dotyczących poziomu dojrzałości narzeczonych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych kandydatom przygotowującym się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa w Kościele katolickim. Do opisu kondycji nupturientów zastosowano metodę analityczno-syntetyczną treści, dotyczącej dojrzałości do małżeństwa oraz przeprowadzono badania ankietowe wśród osób uczestniczących w katechezach przedmałżeńskich w wybranych ośrodkach Archidiecezji Poznańskiej. Tekst zwraca uwagę na różne aspekty dojrzałości, takie jak dojrzałość prawna, fizyczna, psychologiczna i religijna. Przedstawione analizy wykazały, że większość badanych narzeczonych posiadała poziom dojrzałości umożliwiający zawarcie sakramentalnego małżeństwa, zgodnie z wymaganiami prawa kanonicznego. Jednocześnie duża grupa badanych wykazywała duże deficyty w dojrzałości osobowej i religijnej. Opisana sytuacja może rzutować na późniejsze relacje małżeńskie i jakość małżeńskiego dobrostanu. Prezentowany tekst stanowi podwaliny pod rozwój duszpasterstwa nupturientów - wskazuje na obszary wymagające szczególnej uwagi ze strony duszpasterzy, takie jak rozwijanie poziomu dojrzałości religijnej, co może pomóc narzeczonym w budowaniu mocnych i trwałych małżeństw, opartych na wartościach sakramentalnych oraz wsparcie ich o pomoc kompetentnych ekspertów z dziedziny psychologii i życia rodzinnego. Treści zawarte w artykule stanowią ważny wkład w dyskusję na temat dojrzałości narzeczonych do zawarcia sakramentalnego związku oraz roli Kościoła katolickiego i duszpasterzy w kształtowaniu poziomu dojrzałości narzeczonych.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.25
PDF

Bibliografia

Bowlby, John. 2015, Przywiązanie. Attachment. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzeziński, Jerzy. 2004 Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chlewiński, Zdzisław. 1991, Dojrzałość, osobowość, sumienie, religijność. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.

Franciszek. 2016. Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie Amoris laetitia, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Katechizm Kościoła katolickiego. 1994 Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm).

Pilarczyk, Hubert i Anna Wieradzka-Pilarczyk. 2020. Psychologiczne i religijne aspekty dojrzałości nupturientów do zawarcia sakramentalnego związku. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny.

Versaldi, Giuseppe. 1982. Elementa psichologica matrimonialis consensus. Periodica 71.